Tiap kali tiba di Bandaraya Islam ini, saya gemar sekali merakam iklan-iklan papan tanda yang ada tulisan jawi. Lihat kedudukan tulisan jawi berbanding rumi. Jelas ada kesungguhan pemerintah dan rakyat mereka memartabatkan tulisan jawi ini.