Tag Archive: Sirah


Foto ini (di atas) ihsan facebook Hasan Ibrahim

Program sehari suntuk ini adalah anjuran Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah (PBNS) bersama penduduk kampung Inanam Laut di Masjid Jamek Tun Ahmadshah kampung berkenaan. Penceramah asal ialah Ustaz Zulfauzi Ag Besar dari Bahagian Dakwah JHEAINS, dan saya diminta mengganti tempat beliau yang berhalangan kerana bertembung program dakwah yang lain.

Oleh kerana program ini berkaitan dengan kekeluargaan Islam, dan tajuk yang saya pilih sendiri ini dibawa kerana ingin membawa contoh kehidupan Rasulullah SAW bersama ahli-ahli keluarga baginda seperti isteri, anak-anak, cucu-cucu bahkan kepada pembantu baginda sendiri.

Kalau kita memerhatikan sikap dan kelakuan Rasulullah SAW melalui bacaan dalam hadith dan sirah, nescaya kita akan dapati kehidupan baginda yang sangat sederhana dan berhati mulia kepada keluarganya. Baginda menolong isterinya dalam kerja-kerja rumahtangga, bergurau senda, mandi bersama bahkan ada riwayat nabi berlumba lari bersama Aisyah RA.

Nabi SAW mengingatkan kita akan hadithnya bahawa orang beriman yang paling sempurna imannya ialah mereka yang berlaku baik kepada ahli keluarganya sendiri, dan Nabi SAW sudah memberikan contoh terbaiknya dalam kehidupan berkeluarganya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bersama kira-kira 70 penduduk kampung yang tekun sehingga ke akhir.

GHAZWAH UHUD

Disalin dari blog Ustaz Yusuf Embong.

Ghazwah Uhud berlaku pada hari Sabtu, 15 Syawal, tahun ke-3 hijrah. Sebab berlaku ghazwah ini Quraisy ingin menuntut bela terhadap kekalahan dalam Ghazwah Badar. Mereka membuat persiapan sehingga mereka benar-benar bersedia untuk memerangi Rasul s.a.w. di Madinah. Mereka keluar dalam angkatan tentera seramai 3,000 pejuang, tidak termasuk bilangan tentera Ahabisy. Dalam angkatan ini terdapat 700 tentera berbaju perisai dan 200 pahlawan berkuda. Bersama mereka juga, 17 orang wanita termasuk Hindun binti ‘Utbah, isteri Abu Suffian. Bapanya telah terbunuh dalam Ghazwah Badar.

Quraisy bergerak sehingga sampai ke tengah-tengah wadi menghala ke Uhud (sebuah bukit tinggi yang terletak dua batu di utara Madinah) bertentangan dengan Madinah.  Mengikut pendapat Rasul s.a.w. dan beberapa orang sahabat, orang Islam tidak perlu keluar menghadapi mereka. Bahkan orang Islam hendaklah bertahan di dalam kota Madinah. Sekiranya orang musyrik menyerang mereka, orang Islam akan menghalang mereka.

Namun sebahagian pemuda-pemuda Islam serta sesetengah Muhajirin dan Ansor bersemangat untuk keluar dari Madinah dan meiawan orang musyrik di tempat perhimpunan mereka. Khususnya mereka yang tidak turut serta dalam Ghazwah Badar dan tidak memperolehi kemuliaan berperang dalam ghazwah tersebut. Lantaran itu, Rasulullah s.a.w. telah beralah kepada pendapat mereka. Baginda masuk ke dalam rumah, memakai baju perisai, seraya meletakkan dinding perisai di belakang tubuhnya dan memegang tombak di tangan.

Kemudian Baginda keluar menemui orang Islam dengan menggantung pedangnya di leher. Mereka yang mencadangkan kepada Baginda untuk keluar berperang di luar Madinah telah menyesal, kerana mereka menjadi sebab memaksa Baginda melakukan tindakan yang bertentangan dengan pendapat peribadi Baginda. Mereka berkata kepada Rasul s.a.w.: “Kami tidak seharusnya menyalahi pendapat kamu. Oleh itu, buatlah apa yang kamu mahu, atau kamu duduk di sini sekiranya kamu mahu.”

Maka Rasul s.a.w. menjawab kepada mereka dengan sabda Baginda : “Tidak wajar bagi seorang nabi, apabila dia memakai baju perisainya untuk dia menanggalkannya semula, sehinggalah Allah memberikan hukuman antaranya dan musuhnya.”  Kemudian Baginda bersama kira-kira 1,000 orang Islam telah berangkat keluar Madinah termasuk 100 tentera berbaju perisai dan 2 pahlawan berkuda.

Ketika orang Islam berhimpun untuk keluar, Rasul s.a.w. melihat satu kumpulan Yahudi mahu turut keluar bersama Abdullah bin Ubai bin Salul, ketua orang munafik. Rasul s.a.w. bertanya: “Adakah mereka telah Islam?” Mereka berkata: “Tidak wahai Rasulullah.” Baginda bersabda : “Suruh mereka pulang. Kita tidak meminta pertolongan orang musyrik untuk memerangi orang musyrik.”

Di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubai bin Salul bersama 300 orang munafik Kaum yang dihubungkan kepada sebuah bukit di sebelah bawah Makkah yang dipanggil “Habisy”. Mereka merupakan sekutu Quraisy menarik diri daripada turut serta membantu orang Islam berperang. Oleh itu, bilangan orang Islam hanya tinggal 700 orang. Kemudian Rasul s.a.w. meneruskan perjalanan sehingga sampai ke medan Uhud. Baginda menjadikan tenteranya membelakangi bukit Uhud dan menghadap tentera musyrik. Baginda telah membariskan tentera Islam, melantik seorang ketua bagi setiap pasukan. Baginda juga memilih 50 orang pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair al-Ansori, untuk melindungi bahagian belakang orang Islam daripada serangan balas tentera musyrik dari arah belakang. Baginda berpesan kepada mereka:

“Lindungi belakang kami supaya mereka tidak datang menyerang kita dari arah belakang. Hujani mereka dengan anak-anak panah. Kuda tidak dapat melawan panah. Kita akan terus menang selagimana kamu tetap tidak berganjak daripada tempat kamu. Ya Allah, aku bersaksikan Engkau dalam menghadapi mereka “.

Dalam riwayat lain, Baginda berpesan kepada mereka : “Jika kamu melihat kami dilanggar garuda (kiasan kepada kebinasaan yang cukup teruk), jangan kamu tinggalkan tempat kamu ini sehingga aku kirim utusan kepada kamu. Sekiranya kamu melihat kami mengalah-kan kaum (musyrik) itu atau kami menewaskan mereka dan mereka terbunuh, jangan kamu tinggalkan tempat kamu sehingga aku hantar utusan kepada kamu.”

Kemudian, bermulalah peperangan. Allah telah membantu orang Islam menentang musuh-musuh mereka. Orang Islam telah membunuh sebilangan mereka. Pihak musuh kemudiannya melarikan diri. Oleh itu, orang Islam sibuk memungut harta rampasan perang yang mereka dapati di kem orang musyrik. Para pemanah di belakang mereka melihat perkara tersebut. Mereka berkata: “Apa yang kita akan buat sedangkan Allah telah memenangkan Rasul-Nya?” Mereka terfikir untuk meninggalkan posisi masing-masing untuk memperolehi habuan rampasan perang. Lantas, ketua mereka, Abdullah bin Jubair memperingatkan mereka tentang pesanan Rasul s.a.w.. Namun, mereka menjawab bahawa peperangan telah tamat dan tidak perlu lagi untuk kekal di tempat mereka, Hanya Abdullah berserta 10 orang lain enggan meninggalkan posisi masing-masing.

Khalid bin al-Walid (sebagai ketua sayap kanan angkatan orang musyrik ketika itu) melihat para pemanah telah meninggalkan posisi mereka di belakang tentera Islam, lantas berpatah balik menyerang hendap dari arah belakang. Angkatan tentera Islam tidak menyedari serang hendap melainkan setelah pedang-pedang menyerang mereka di sana sini. Ikatan barisan Islam menjadi kacau bilau. Ketika itu juga, tersebar khabar angin bahawa Rasul s.a.w. telah terbunuh. Sebahagian mereka telah lari pulang ke Madinah.

Orang musyrik dapat sampai kepada Rasul s.a.w.. Batu-batu yang mereka lontar mengenai Baginda sehingga Baginda jatuh pengsan, mukanya luka, kedua lututnya bercalar, bibir bawahnya berdarah dan topi di kepalanya pecah. Dua cincin rantai topi itu telah terbenam masuk ke pelipis Baginda. Orang musyrik bertambah ramai menyerang Rasul s.a.w. untuk membunuh Baginda. Baginda s.a.w. tetap bertahan bersama-sama sekumpulan orang mukmin, antara mereka ialah: Abu Dujanah yang bertindak menjadi perisai Rasulullah s.a.w.. Dia melindungi Baginda daripada anak-anak panah orang musyrik.

Anak-anak panah itu telah menembusi belakang tubuhnya. Antara mereka lagi, Saad bin Abi Waqqas. Beliau telah memanah pada hari tersebut kira-kira 1,000 anak panah. Antaranya lagi, Nasibah Ummu ‘Umarah al-Ansoriyyah. Dia meninggalkan tugas memberi minum tentera yang cedera, untuk bertempur menggunakan pedang dan memanah demi mempertahankan Rasulullah. Dia terus bertempur sehinggalah sebatang anak panah hinggap mengenai tengkuknya, menyebabkan luka yang dalam.

Bersama-sama Nasibah juga, suami dan dua orang anaknya yang turut serta mempertahankan Rasulullah. Rasulullah s.a.w. mendoakan untuk mereka : “Semoga Allah memberkati kamu sekeluarga.” Lantas Nasibah berkata: “Doakan kepada Allah supaya kami menemanimu di syurga.” Lantas Baginda berdoa: “Ya Allah, jadikan mereka teman-temanku di syurga.” Nasibah r.ha. berkata selepas itu: “Aku tidak mempedulikan lagi bencana yang menimpaku dalam urusan dunia.” Baginda s.a.w. telah berkata berkenaan Nasibah : “Aku tidak menoleh ke kanan dan he kiri pada hari Ghazwah Uhud, melainkan aku melihatnya berperang di hadapanku”. Pada hari tersebut, Nasibah mendapat 12 luka, sama ada akibat tikaman tombak mahupun tetakan pedang.

Pada saat-saat genting itu, Ubai bin Khalaf telah cuba untuk sampai kepada Rasul s.a.w. bertujuan membunuh Baginda. Dia bersumpah tidak akan berpatah balik. Maka Nabi s.a.w. mengambil sebatang tombak daripada sahabat yang bersama Baginda, lalu merejamnya ke leher Ubai. Rejaman tersebut menyebab kematiannya. Ubai bin Khalaf juga merupakan satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi s.a.w. dalam semua ghazwah Baginda.

Kemudian Baginda s.a.w. dapat berdiri dan bangun dipangku oleh Tolhah bin Ubaidillah. Baginda memandang ke arah orang musyrik dan ternampak sekumpulan daripada mereka berada di atas bukit. Lantas Baginda menghantar sahabat menghalau mereka turun seraya berkata : “Tidak sepatutnya mereka berada lebih tinggi daripada kita. Ya Allah, tiada kekuatan bagi kami melainkan dengan Kamu”.

Pertempuran telah berakhir. Abu Suffian menyatakan kelegaan hatinya dan hati orang musyrik yang lain, setelah berjaya menebus kekalahan mereka dalam Ghazwah Badar dengan kata-katanya: “Hari ini merupakan bayaran bagi hari Badar.”  Di antara mereka yang terbunuh dalam peperangan ini ialah Hamzah, bapa saudara Rasul s.a.w.. Hindun, isteri Abu Suffian telah mengkelar-kelar mayatnya, membelah jantungnya dan mengunyahnya. Dia merasa kepahitan jantung itu, lalu memuntahkannya.

Rasul s.a.w. merasa amat sedih melihat keadaan Hamzah, lantas berkata : “Sekiranya Allah memenangkan aku ke atas Quraisy di sesuatu tempat, aku akan kelar 30 orang lelaki daripada mereka.” Namun selepas itu Allah melarang daripada mengelar mayat.  Bilangan orang Islam yang terbunuh dalam pertempuran ini ialah kira-kira 70 orang, sementara jumlah orang musyrik yang terbunuh ialah 23 orang.

Sumber : Sirah Nabawiyyah oleh Mustafa Siba’ie.

IKTIBAR

Melanggar arahan pemimpin yang tegas dan jauh pandangannya akan membawa kepada kerugian dalam pertempuran. Ini terjadi dalam Ghazwah Uhud. Jika para pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah s.a.w. di belakang tentera Baginda tetap tidak berganjak dari tempat mereka sebagaimana yang diarahkan, nescaya tentera musyrik tidak dapat mengepung tentera Islam.Tentera musyrik juga tidak akan berjaya menukar kekalahan mereka pada permulaan pertempuran kepada kemenangan.

Demikianlah kesan melanggar perintah pemimpin. Ia boleh melenyapkan peluang dan memberi kemenangan kepada musuh.  Allah telah memberi amaran azab kepada orang-orang mukmin sekiranya mereka melanggar perintah Rasul mereka. Dia berfirman : Beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana, atau ditimpa azab seksa yang tidak ferperi sakitnya. (An-Nur: 63)

Tamak kepada harta rampasan perang dan Iain-lain habuan kebendaan akan membawa kepada kegagalan seterusnya kekalahan. Ini berlaku dalam pertempuran Uhud, iaitu apabila para pemanah meninggalkan pos-pos mereka lantaran tamak untuk merebut harta rampasan perang. Situasi begini juga terjadi dalam pertempuran Hunain apabila orang Islam telah menang pada permulaannya. Sebahagian mereka merasa tamak kepada harta rampasan perang, lalu berhenti daripada mengejar musuh yang berundur. Akibatnya musuh kembali menyerang orang Islam dan mereka tewas. Jika bukan kerana sokongan Allah dan keteguhan Rasul s.a.w. bersama tentera mukmin yang jujur di sekelilingnya untuk tetap bertahan, nescaya kekalahan tersebut tidak akan bertukar kepada kemenangan besar sebagaimana yang berlaku.

Demikian juga sikap tamak para pendakwah terhadap habuan dunia dan tindakan mereka menghimpun harta, rumah dan tanah. Sikap ini akan menjejaskan dakwah dan memberi kesan negatif kepada jiwa manusia. Ia menyebabkan orang ramai meragui kejujuran pendakwah terhadap apa yang diserunya. Ia juga akan mendorong manusia menuduhnya melakukan dakwah bukan kerana keredhaan Allah ‘Azza wa Jalla. Bahkan demi mengumpul puing-puing habuan dunia dengan memper-gunakan nama agama dan pengislahan. Anggapan sedemikian merupakan halangan orang ramai untuk menerima agama Allah. Anggapan ini juga memburukkan imej sesiapa sahaja yang menyeru kepada pengislahan sekalipun dia jujur dan ikhlas.

Dalam peperangan Uhud keteguhan Nasibah, Ummu ‘Ammarah bersama suami dan anak-anaknya untuk terus tetap berdiri mengelilingi Rasulullah s.a.w. ketika pertahanan tentera Islam bolos, menjadi salah satu bukti penglibatan besar wanita Islam dalam perjuangan dakwah Islam. Ia juga menjadi bukti terhadap keperluan kita pada hari ini kepada wanita Islam yang memikul bebanan dakwah kepada Allah. Wanita Islam berperanan untuk berdakwah kepada Allah di tengah kelompok pemudi, isteri dan ibu. Mereka juga berperanan mengasuh anak-anak untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, berpegang dengan Islam dan ajarannya, juga bekerja untuk kebaikan dan kemurnian masyarakat.

Selagi mana medan dakwah tidak disertai oleh pendakwah di kalangan pemudi Islam atau bilangan mereka tidak men-cukupi, selagi itulah dakwah akan terus melangkah pendek dan gerakan islah akan terus tempang. Situasi ini akan berterusan sehinggalah separuh umat ini (golongan wanita) mendengar dakwah kebaikan. Seterusnya, sanubari dan hati-hati mereka tersedar untuk mencintai kebajikan, tampil maju untuk agama dan segera berpegang dengan ikatannya yang kukuh.

Kecederaan Rasulullah s.a.w. dalam peperangan Uhud merupakan peransang kepada para pendakwah agar bersabar menghadapi segala cabaran yang menimpa mereka dijalan Allah. Sama ada berbentuk kesakitan tubuh badan, sekatan kebebasan dengan dipenjara mahupun ditangkap ataupun dihukum mati mahupun dibunuh. Khalid bin al-Walid (sebagai ketua sayap kanan angkatan orang musyrik ketika itu) melihat para pemanah telah meninggalkan posisi mereka di belakang tentera Islam, lantas berpatah balik menyerang hendap dari arah belakang.

GUA TSUR

Perjalanan diteruskan lagi.

Bas lalu sebentar di kawasan Bukit Shur. 

Di sinilah lokasi persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq selama 3 malam sebelum bergerak menuju ke Madinah dalam peristiwa hijrah yang bersejarah.

Gua Tsur terletak 4km dari Masjidil Haram sementara tingginya dari permukaan tanah sekitar 458m.

Persembunyian Rasulullah SAW di Gua Tsur bersama Abu Bakar memberi erti yang sangat mendalam. Baginda mengajar strategi dalam perjuangan kerana lokasi gua ke arah selatan bukannya menuju ke arah Madinah di utara.

Ia juga mengajar erti persahabatan, ukhuwwah Islamiyyah antara sesama sahabat baginda khususnya Abu Bakar as-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Asma’ binti Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Abu Bakar bahkan seorang yang bukan Islam bernama Abdullah bin Uraiqit yang menjadi penunjuk jalan.

Semuanya memainkan peranan yang tidak sedikit untuk usaha murni ini.

Ketika masuk ke dalam gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada binatang berbisa yang boleh membahayakan Rasulullah SAW, setelah itu barulah baginda masuk.

Abdullah bin Abu Bakar bermalam bersama mereka, sementara waktu pagi kembali ke Makkah untuk mengetahui situasi semasa dan memantau orang Quraisy. Waktu malam Abdullah akan kembali menyampaikan maklumat terkini.

Firman Allah (at-Taubah : 40) :

“Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari negerinya Makkah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya : “Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita”.

Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinanya), dan Kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”.

15 Mac 2010 (Isnin)

Sejam setengah sebelum zuhur, kami mendapat satu peluang istimewa dengan menziarahi muzium Masjid Nabawi. Mungkin tidak ramai mengetahui bahawa Masjid Nabawi ini mempunyai empat tingkat di bawah tanah.

Muzium Masjid Nabawi ini terletak di tingkat 3 dari bawah.

Kunjungan kami disambut oleh Penjaga Muzium yang dikenali dengan nama Sheikh Faiz, sambil taklimat disampaikan oleh seorang siswa Universiti Islam Madinah, Ust Hj Firdaus Hj Atan yang berasal dari Hulu Langat Selangor.

(Saya mendapat maklum terdapat empat orang siswa Sabah kini menuntut di Universiti Islam Madinah, namun tidak berkesempatan untuk bertemu dengan mereka. Hanya sekadar berkirim salam sahaja).

Tayangan video sekitar 20 minit dipaparkan kepada kami berkenaan pembangunan Masjid Nabawi khususnya pada zaman pemerintahan as-Su’ud.

Di bilik tayangan ini juga ada terdapat beberapa naskhah asal surat-surat baginda SAW kepada Raja Muqauqis, Raja Rom, Amir Bahrain, Raja Najasyi dan Raja Parsi. Juga bentuk cop Rasulullah SAW dan beberapa naskhah al-Quran dahulu hingga kini.

Di sebuah bilik berasingan, dipaparkan gambar-gambar pembinaan dan pembesaran Masjid Nabawi khususnya ketika zaman Raja Fahd. Perletakan batu asas projek perluasan masjid dilakukan pada 2 November 1982 oleh Raja Fahd sendiri.

Alhamdulillah, pagi tadi dapat juga mengisi ceramah berkenaan yang telah diatur sejak seminggu lalu.

Fokus ceramah tadi ialah berkisar huraian ayat 1 Surah al-Isra. Firman Allah bermaksud :

“Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambaNya (Muhammad SAW), pada waktu malam, bermula dari Masjid al-Haram di Makkah menuju ke Masjid al-Aqsa di Palestin, yang Kami berkati sekitarnya; supaya Kami dapat memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

1) Tarikh peristiwa ini berlaku, berdasarkan kedudukan ayat dan surah ini di dalam al-Quran dan tempoh kerasulan baginda. Walaupun terdapat percanggahan pendapat ahli sejarah Islam, salah  satu teorinya ialah, ayat & surah ini terletak dalam juzu ke-15, iaitu di tengah-tengah al-Quran.

Ini memberi satu teori dan formula bahawa peristiwa ini berlaku di tengah-tengah kerasulan baginda selama 23 tahun, iaitu sekitar tahun 11 setengah kerasulan. Wallahu a’lam.

2) Subhana, iaitu Maha Suci Allah sebagai salah satu ucapan orang beriman yang diajar oleh Allah SWT. Sebagaimana ucapan alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah, insya Allah dan lain-lain; kalimah Subhanallah juga mempunyai peranan dan keutamaannya yang tersendiri.

3) Asraa, iaitu memperjalankan. Ertinya Rasulullah SAW bukannya berjalan sendiri. Baginda dibawa berjalan oleh kenderaan yang namanya buraq. Pemahaman yang sebenar terhadap kalimah ini, akan menjelaskan perselisihan pendapat sama ada nabi mampu atau tidak pergi ke tempat yang dimaksudkan dalam jangka masa hanya satu malam.

4) Bi ‘abdihi, iaitu dengan hambaNya iaitu Nabi Muhammad SAW. Kalimah ini lebih menjelaskan bahawa yang dikatakan hamba itu bukan setakat ruhnya, bahkan jasadnya sekali. Saya juga menjelaskan soal kepatuhan kita kepada Allah SWT sebagai hamba pada setiap masa, bukan masa tertentu sahaja.

5) Lailan, ertinya pada waktu malam. Perjalanan waktu malam bertemu Allah SWT menunjukkan keutamaan ibadah qiyamullail. Ketika orang dibuai lena dan mimpi, ketika itu Rasulullah SAW bertemu Allah.

Menjadi ujian yang besar terhadap perkara ghaib bagi masyarakat ketika itu dan kemudiannya, mereka tidak melihat secara jelas perjalanan Nabi SAW. Ini juga menunjukkan, keimanan kita kepada perkara ghaib yang terdapat dalam ayat 3 al-Baqarah.

6) Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, iaitu bermula dari masjid dan berakhir di masjid. Menunjukkan kepentingan masjid dalam kehidupan.

Contohnya memulakan musafir dari masjid, akad nikah di masjid, aktiviti yang baik di masjid dan seumpamanya.  Ayat ini juga menunjukkan keutamaan kedua-dua masjid berkenaan dalam Islam.

7) Allazi barakna haulah, iaitu tempat yang Kami berkati sekitarnya. Keberkatan daripada segi bumi yang subur, dan persoalan perjuangan Islam yang begitu kental dihadapi oleh umat Islam di Palestin sehingga kini, dan sebagainya.

8) Linuriyahu min ayatina, iaitu supaya Kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Kami. Allah SWT memperlihatkan sebahagian sahaja kebesaran tanda-tanda kebesarannya untuk diambil pengajaran oleh Rasulullah SAW dan umatnya.

Antaranya, kisah baginda singgah bersolat di Madinah, Tursina, Madyan dan Baitullaham; beberapa tamsilan yang  menunjukkan kebaikan dan kejahatan manusia serta balasannya; juga ketika gambaran perempuan tua, lambaian kiri dan kanan kepada Rasulullah SAW.

9) Innahu huwas Sami’ ul Bashir, iaitu sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dalam konteks peristiwa isra baginda, apa sahaja tanggapan manusia sama ada Islam atau tidak, Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Melihat percakapan dan perbualan serta pendirian manusia.

Ada yang beriman serta merta seperti Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain, ada yang tunggu dan lihat, dan ada juga yang kufur dan ingkar kerana berpandukan akal mereka, peristiwa ini langsung tidak masuk dalam kepala otak mereka.

Tentang mi’raj, kita sambung tahun depan. Terima kasih Puan Siti Rahmah yang menjemput saya serta semua warga RTM yang hadir sama. Insya Allah bertemu lagi.

%d bloggers like this: