Tag Archive: Mufti Mesir


Tarikh : 3 Mac 2013

Tempat : Darul Ifta, Kaherah

Mufti Lama : Ustaz Dr. Ali Jumu’ah

Mufti Baru : Ustaz Dr. Syauqi Abdul Karim

Sumber foto : FB Al-Azhar TV
mufti mesir (1) mufti mesir (2) mufti mesir (3) mufti mesir (4) mufti mesir (5) mufti mesir (6) mufti mesir (7) mufti mesir (8) mufti mesir (9) mufti mesir (10)

 

 

 

%d bloggers like this: