Tag Archive: Mahkamah Syariah


Sumber : Web JHEAINS

Bagi menjunjung Titah DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang dilafazkan dalam Majlis Istiadat Pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Keempat Parlimen Ke 13 pada 7 Mac 2016 yang telah bertitah:

“Menyokong penuh segala inisiatif bagi mendaulatkan Islam sebagai agama Persekutuan dan dalam masa yang sama agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas dan damai di negara ini. Berharap langkah-langkah ke arah memperkukuhkan institusi agama dan kecekapan perlaksanaan undang-undang pentadbiran agama Islam melalui pemerkasaan mahkamah syariah dapat disegerakan. Isu-isu keagamaan perlu dirujuk kepada pihak berautoriti agama dan tidak wajar dibuat tafsiran secara individu atau berkelompok kerana boleh mencetuskan kecelaruan, ketegangan dan konflik dalam masyarakat.”

Malah ia suatu yang bertepatan dengan roh dan semangat Perlembagaan Negara yang memperuntukan Islam sebagai agama Persekutuan dan sejajar dengan dua prinsip dalam Rukun Negara iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Apatah lagi ketika Negara kita mencapai kemerdekaan ke 59 tahun pada kali ini, maka adalah wajar segala yang berkaitan dengan Syariat Islam dan maslahat umat Islam di Negara ini terus berkembang dan diperkasakan termasuk memartabatkan lagi institusi perundangan Islam, iaitu Mahkamah Syariah.

Sehubungan dengan usaha memperkukuhkan institusi Islam dan juga pemerkasaan Mahkamah Syariah, satu Usul Persendirian telah dibawa dan dibentangkan dalam Dewan Rakyat pada 26 Mei 2016 yang lalu bagi mencadangkan Rang Undang-Undang (RUU) Ahli Persendirian bernama Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Pindaan) 2016, selepas ini disebut “Cadangan Pindaan Akta 355”.

Usul Persendirian ini mencadangkan pindaan ke atas undang-undang ibu iaitu Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965, yang disebut sebagai “Akta 355”. Selepas pembentangan itu, rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang, merentasi kaum, agama, budaya, bahasa dan ideologi telah memberi komen atau pandangan dalam isu ini. Termasuk kalangan orang biasa daripada petani, nelayan, orang kampung sehinggalah ahli akademik, cerdik pandai, profesional, pengamal undang-undang dan ahli politik mengemukakan hujahan masing-masing; sama ada menyokong atau menentang cadangan pindaan Akta 355 tersebut.

Sebagai umat Islam, kita mempunyai tanggungjawab dalam menyatakan pandangan dan sokongan melalui ilmu dan kefahaman terhadap usaha memperkukuh institusi Islam dan Mahkamah Syariah melalui pindaan Akta 355 berkenaan. Untuk itu, umat Islam hendaklah memiliki ilmu dan pengetahuan serta memahami dan seterusnya menjelaskan dengan sebaik-baik kepada masyarakat agar kebaikan dan kebenaran itu jelas dan tidak timbul kekeliruan.

Dalam hal ini, Syeikh Muhammad al-Ghazali menyatakan,“Apabila kamu ingin memelihara kebenaran dan menentukan batas-batasannya, kamu sepatutnya terlebih dahulu mengetahui kebenaran itu dan pelbagai perkara yang berkaitannya dengan kebenaran tersebut. Kamu mungkin menimbulkan persoalan kenapa perkara-perkara ini begitu penting? Kenapa tidak mengetahui pelbagai perkara yang berkaitan dengan sesuatu kebenaran itu akan merosakkan dan tersalah kefahaman mengenai kebenaran tersebut? Jawabnya, “Pengetahuan yang sempurna pasti memiliki batas-batasannya. Oleh itu, pengetahuan kamu berkenaan sesuatu perkara itu tidak akan pernah sempurna kecuali kamu benar-benar mengetahui perkara-perkara yang lain berkenaan dengan kebenaran tersebut atau yang menyerupai dengannya. Oleh itu, orang terdahulu pernah mengungkapkan sesuatu perkara itu boleh diketahui daripada perkara yang bertentangan dengannya. Kejahilan dalam apa jua perkara akan mengagalkan usaha kita bagi memahamkan masyarakat tentang kebaikan institusi Islam dan keadilan Islam. Benarlah kata, Syeikh Muhammad al-Ghazali, “Musuh utama kita adalah kejahilan kita sendiri.”

Sejarah membuktikan zaman pentadbiran Negara Madinah dibawah kepimpinan Rasulullah SAW dan para sahabat baginda, adalah zaman pentadbiran yang berteraskan melaksana amanah dan menegak keadilan, yang mewjudkan kehidupan yang aman, damai dan semua kaum terbela. Begitu juga di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz adalah zaman pentadbiran Islam yang makmur dan sejahtera selepas zaman Rasulullah SAW dan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Tiada kerajaan atau pemerintahan sebelum atau selepas dua zaman itu boleh menyamai kepimpinan yang adil yang membawa keamanan, rahmat, keadilan, makmur dan sejahtera kepada Negara dan rakyat, Negara yang melimpah-limpah berkat ke atasnya.

Kerajaan Parsi, Rom dan juga Greek yang berkuasa pada zamannya pun tidak mampu menyamai atau menandingi zaman gemilang dan makmur zaman Madinah dibawah pimpinan Rasulullah SAW dan Khulafa’ Ar-Rasyidin dan zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Ketahuilah, bahawa limpahan berkat, rahmat, aman, damai, makmur dan sejahtera yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas Negara Madinah, kerana musabab kepatuhan, keimanan dan ketaqwaan para pemimpin dan rakyatnya, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran:

Maksudnya: “Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (Rasul Kami), lalu Kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan”. (Surah Al-A’raaf, ayat 96)

Kenapa zaman Rasulullah SAW, Khulafa’ Ar-Rasyidin dan Khalifah Umar Abdul Aziz Negara Madinah, walau rakyatnya majmuk yakni berbilang kaum, suku, bangsa dan berbeza agama, ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, tetapi negara makmur, masyarakatnya bersatu, aman, damai dan sejahtera?

Sebab segala peraturan dan perundangan yang dilaksanakan zaman itu adalah berdasarkan Syariah atau Syariat Islam yang syumul dan lengkap segala aspek kehidupan umat manusia, tiada yang dizalimi. Malah semua kaum dan agama diberikan keadilan. Inilah antara keutamaan, hikmah, rahmat dan keberkatan yang akan berkembang dan hidup subur dalam kehidupan ummah, jika Syariat Islam terlaksana dengan baik dan sempurna dalam seluruh sistem kekeluargaan, masyarakat, ummah dan Negara.

Justeru, sebagai umat Islam yang cintakan keadilan dan keamanan, adalah sangat dituntut supaya bersama-sama mendokong dan menyokong segala usaha murni mengukuhkan institusi Islam melalui pemerkasaan Mahkamah Syariah . Dalam erti kata lain, pindaan Akta 355 hendaklah dialu-alukan dan disambut baik oleh setiap lapisan masyarakat Islam di negara ini tanpa prejudis. Ini kerana pindaan itu bertujuan menegakkan keadilan dan memelihara maslahat umat Islam dalam hal kekeluargaan, hal kesucian aqidah dan isu-isu masjid, waqaf, zakat dan sebagainya.

Pindaan Akta 355 sama sekali tidak terpakai ke atas golongan bukan Islam kerana akta itu sendiri menjelaskan bahawa ia hanya melibatkan orang Islam sahaja. Maka, selaras dengan kedudukan Islam yang begitu tinggi menurut Perlembagaan Negara, sudah sewajarnya Syariat Islam diperkasakan lagi supaya seiring dengan kehendak zaman dan kemunasabahan semasa. Kebenaran adalah milik Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

Maksudnya: “Kebenaran adalah datangnya dari Tuhanmu; oleh itu jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan yang ragu-ragu”. (Surah Al-Baqarah, ayat 147)

Demikianlah, indahnya Islam, syariatnya dan hukum perundangannya dalam menjamin keadilan ditegakkan dan maslahat umat Islam dan manusia seluruhnya terpelihara dengan baik dan sempurna. Firman Allah SWT:

Maksudnya: “Dan hendaklah ahli Kitab Injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang fasik”. (Surah Al-Maidah, ayat 47)

Sumber :

DR MOHAMED FADZLI HASSAN | 29 Mei 2016.

Alhamdulillah, petang Khamis lepas Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berjaya membentangkan usul untuk meminda Akta 355 (Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah) 1965 pindaan 1984 di Parlimen. Usul itu bertujuan untuk menambah bidang kuasa dan mengangkat martabat Mahkamah Syariah di Malaysia.

Setakat ini bidang kuasa jenayah Mahkamah Sariah paling tinggi di Malaysia hanya boleh menghukum setakat maksimum 3 tahun penjara, denda maksimum RM5,000 dan sebatan tidak lebih 6 kali atau kombinasi antaranya. Ianya lebih rendah dari mahkamah majistret.

Sekiranya usul ini diluluskan dan pindaan dibuat terhadap akta tersebut, ianya akan terpakai kepada kesemua mahkamah syariah negeri-negeri di Malaysia. Ia bukan bermaksud Mahkamah Syariah Kelantan sahaja. Dengan itu mahkamah syariah boleh menghukum semua jenis hukuman melainkan hukuman mati sahaja dengan syarat kesalahan-kesalahan itu diperuntukkan di dalam enakmen masing-masing seperti yang ada di dalam Enakmen Jenayah Syarian Kelantan.

Usul yang dibawa adalah langkah pertama bagi membolehkan kita melaksanakan undang-undang jenayah syariah (qisas, hudud dan takzir). Hakikatnya kesalahan-kesalahan jenayah syariah sudahpun ada dalam undang-undang Malaysia sama ada di dalam Kanun Keseksaan atau Enakmen Jenayah Syariah negeri-negeri tetapi hukumannya tidak selari dengan hukuman sebenar yang disediakan oleh syariah kecuali kesalahan yang membawa hukuman takzir.

Sekiranya usul ini diluluskan dan pindaan dibuat kepada Akta 355 seperti yang dihasratkan, hukuman bagi sebahagian kesalahan di bawah jenayah hudud seperti minum arak (40 hingga 80 kali sebatan), qazaf (80 kali sebatan), berzina bagi ghair muhsan (belum kahwin, 100 kali sebatan) dan murtad yang membawa hukuman selain dari hukuman mati sudah boleh berjalan. Kesalahan-kesalahan ini sudahpun ada dalam undang-undang negeri tetapi hukumannya sahaja yang tidak selari dengan syariah.

Berzina muhsan (yang sudah berkahwin) hukumannya rejam sampai mati tidak boleh dilaksanakan kerana masih di luar bidang kuasa. Begitu juga bagi jenayah mencuri dan merompak serta kesalahan di bawah jenayah qisas iaitu membunuh dan mencederakan kerana ianya termasuk dalam bidang kuasa mahkamah sivil. Jenayah-jenayah ini sudah terkandung di dalam Kanun Keseksaan (Penal Code).

Bila berlaku pertentangan di antara undang-undang negeri yang diluluskan oleh Dun dan undang-undang persekutuan yang diluluskan oleh Parlimen maka Perlembagaan memperuntukkan bahawa undang-undang yang diluluskan oleh Parlimenlah dikira sah. Dalam kes ini Kanun Keseksaan akan terpakai.

Di sinilah sekali lagi perlu kepada usul untuk mengguna pakai Per. 76A1 Perlembagaan sekiranya kesemua kesalahan-kesalahan di bawah qisas dan hudud hendak dilaksanakan.

Perlu juga diingat, usul tersebut bukan bermaksud meminda Perlembagaan Perkara 76A(1) tetapi mengguna pakai. Ramai yang silap menyebut meminda Perlembagaan. Pindaan Perlembagaan memerlukan kepada 2/3 majoriti. Perkara 76A1 memberi kuasa kepada Parlimen untuk membenarkan mana-mana negeri membuat undang-undang untuk dilaksanakan dalam negeri tersebut walaupun ianya adalah di bawah bidang kuasa Parlimen. Untuk meluluskan usul pindaan Akta 355 dan usul di bawah Perkara 76A1 hanya memerlukan majoriti mudah sahaja (simple majority).

Cara lain adalah dengan meminda Kanun Keseksaan itu sendiri supaya bersesuaian dengan syariah. Sebenarnya sudahpun ada cadangan sebegitu di kalangan pengamal undang-undang. Cumanya memerlukan penelitian dan persiapan.

Kita masih belum pasti apakah nasib dan kesudahan kepada usul yang dibawa oleh YB Datuk Seri TGHH. Ianya akan diputuskan dalam sidang parlimen yang akan datang. Kita mendoakan yang terbaik. Jalannya masih panjang dan berliku tetapi kita telah berjaya membuka langkah pertama dan ianya satu kejayaan yang amat besar dalam sejarah pelaksanaan undang-undang jenayah Islam di Malaysia selepas zaman penjajahan dan kemerdekaan. Ianya sangat dinanti-nanti dan diraikan oleh pengamal undang-undang, ahli akademik dan para pelajar syariah. – HARAKAHDAILY 29/5/2016

Sumber : https://erakita.wordpress.com/2015/09/02/bakal-isteri-kedua-elak-pakai-lawa-di-mahkama/

Menurut undang-undang keluarga Islam di negeri-negeri di Malaysia, seseorang suami yang hendak berkahwin lebih dari seorang isteri hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis dari Hakim Syarie. Hakim Syarie yang dimaksudkan di sini adalah Hakim Mahkamah Syariah. Ini jelas diperuntukkan dalam Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (AKTA 303). Menurut peruntukan undang-undang ini, sekurang-kurangnya ada 4 pihak yang perlu dipanggil ke Mahkamah semasa pendengaran kes permohonan berpoligami. Mereka adalah Pemohon iaitu si suami, isteri, bakal isteri dan wali kepada bakal isteri.

Kesemua pihak ini akan dipanggil masuk ke dalam kamar Hakim untuk mendengar kes permohonan si suami. Suami akan diminta untuk menyatakan alasan mengapa ia perlu berpoligami, kemampuannya dan menyatakan bagaimana perkahwinan kedua itu tidak tidak menjejaskan rumahtangga yang sedia ada khususnya apa yang dinikmati oleh isteri yang sedia ada. Isteri pula akan ditanya apakah responnya terhadap permohonan suami. Isteri perlu menyatakan samada ia bersetuju atau tidak. Isteri juga perlu menyatakan apakah suami mempunyai kemampuan berpoligami. Isteri juga boleh meminta agar ditentukan pembahagian harta sepencarian dan juga penetapan bayaran nafkah kepada isteri dan anak-anak. Bakal isteri pula akan ditanya mengenai kesediaan dari segi fizikal dan mental untuk berhadapan dengan hidup berpoligami. Wali kepada bakal isteri pula akan ditanya samada beliau bersedia untuk mewalikan bakal isteri tersebut jika sekiranya kebenaran berpoligami diberikan oleh Mahkamah kepada suami berkenaan.

Sebelum masuk ke kamar Hakim, pihak-pihak itu lazimnya akan menunggu dalam dewan bicara atau ruang menunggu bersama-sama dengan orang lain yang berurusan di Mahkamah. Pendengaran permohonan untuk berpoligami dibuat di Kamar Hakim sahaja. Ini kerana, undang-undang telah menetapkan bahawa pendengaran dan keputusan bagi kes yang dimulakan dengan Permohonan mesti dibuat di dalam kamar Hakim. Ini dinyatakan dalam Seksyen 119 Akta Tatacara Mal Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan 1998 (AKTA 585). Termasuk kes yang dimulakan dengan permohonan adalah kes poligami.

Ketika berada di luar kamar Hakim, pertemuan antara isteri dan bakal isteri biasanya sukar dielakkan. Pertemuan kali pertama di dalam antara isteri dan bakal isteri di bangunan Mahkamah biasa terjadi. Inilah saat-saat yang mendebarkan. Sementara menunggu pihak-pihak dipanggil masuk ke kamar Hakim, suami akan turut sama berada dalam ruang menunggu di luar kamar hakim bersama isteri dan bakal isteri. Termasuk yang berada di ruang menunggu itu adalah wali kepada bakal isteri iaitu bapa kandung kepada bakal isteri. Pertemuan “bersejarah” antara isteri dan bakal isteri di ruangan menunggu itu sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Ini kerana, undang-undang menghendaki mereka hadir sendiri bagi pendengaran kes poligami di hadapan hakim. Sukar hendak digambarkan bagaimana perasaan pihak-pihak ketika itu.

Keadaan bertambah mendebarkan apabila apabila isteri tidak pernah melihat wajah bakal isteri selama ini. Begitu juga dengan bakal isteri. Tentunya debaran di hati untuk bertembung dengan isteri sedia kepada bakal suami tidak dapat disekat. Jika boleh, suasana itu rasanya tidak ingin diharungi. Ini kerana, dalam keadaan sedemikian rupa, segala kemungkinan boleh berlaku. Kemungkinan untuk kedua-dua “wanita berkenaan” untuk bertengkar tetap ada. Tidak mustahil boleh berlaku pergaduhan, maki memaki dan jerit menjerit. Tidak mustahil boleh berlaku kejar mengejar antara kedua-dua wanita itu. Tidak mustahil hal seperti ini boleh terjadi. Dalam hal berpoligami, perasaan seperti sakit hati, cemburu dan terancam dengan kehadiran wanita lain dalam rumahtangganya sudah sinonim bagi seorang isteri. Hal inilah yang perlu dibaca dan difahami oleh bakal isteri.

Dalam hal ini, sebarang konflik dan ketegangan antara pihak-pihak perlu dielakkan. Bakal isteri umpamanya perlu mengelak dari memakai pakaian yang boleh menggambarkan betapa ia lebih muda dan cantik dari isteri sedia ada. Pakaian bakal isteri perlu biasa-biasa dan sederhana saja. Usah dipakai pakaian yang melambangkan pakaian mahal, glamour, cantik dan elegan. Perasaan isteri sedia ada perlu dijaga. Jangan sampai, isteri terasa bahawa bakal isteri lebih muda dan cantik daripada isteri sedia ada. Memakai kaca mata hitam (rayban) juga rasanya elok dielakkan oleh bakal isteri. Ini sesuatu yang tidak bagus untuk dipakai ketika berada di luar kamar hakim. Memakai kaca hitam boleh mengundang perasaan yang kurang senang di pihak isteri. Ini boleh menimbulkan jurang komunikasi antara isteri dan bakal isteri. Termasuk hal yang perlu dielakkan oleh bakal isteri adalah memakai bedak muka yang terang dan jelas menampilkan atau menonjolkan kecantikan atau keindahan bentuk tubuh badannya.

Demikian juga dengan minyak wangi. Elok jika bakal isteri tak memakai wangi-wangian semasa ke Mahkamah. Ini juga boleh mengundang suasana yang tidak positif antara isteri dan bakal isteri. Pendek kata, bakal isteri perlu sedapat mungkin mengelak dari membuat atau menimbulkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh isteri. Bakal isteri perlu sedar bahawa ia datang ke Mahkamah bukan untuk bersaing dengan isteri. Ia datang ke Mahkamah untuk memberi apa-apa maklumat yang diminta oleh Mahkamah berhubung dengan pekahwinannya dengan bakal suami. Bakal isteri perlu ingat bahawa dengan adanya permohonan si suami tadi di Mahkamah,  belum tentu permohonan itu diluluskan. Itu bukan suatu jaminan untuk ia dapat berkahwin dengan si suami itu. Semuanya bergantung kepada keputusan Mahkamah di penghujung kes itu nanti.

Bakal isteri juga perlu ingat betapa persetujuan daripada isteri itu amat bermakna dalam kes tersebut. Jika isteri bersetuju atau sekurang-kurangnya berdiam diri, hal tersebut sudah lumayan bagi kes itu. Kes itu tidak akan menjadi panjang dan terheret jauh sehingga ke peringkat perbicraaan penuh. Jika ada persetujuan, perjalanan kes menjadi mudah. Ada ketika, Mahkamah akan membuat keputusan pada hari yang sama kes itu didengar. Bagaimanapun, perlu juga difahami bahawa persetujuan isteri terhadap permohonan berpoligami oleh suami bukanlah satu jaminan bahawa permohonan berkenaan akan diluluskan oleh Mahkamah. Banyak pertimbangan yang akan diambil oleh Mahkamah untuk membuat keputusan.

Sekiranya isteri membuat bantahan, kes berkenaan akan berpanjangan. Mahkamah lazimnya akan menangguhkan kes tersebut untuk memberikan peluang kepada isteri bagi menfailkan bantahan bertulis terhadap permohonan suami. Jika permohonan itu dibantah, isteri pula berhak untuk mengambi khidmat peguam syarie bagi mewakilinya dalam kes itu. Kes akan dibawa ke perbicaraan penuh dan keterangan secara terperinci mengenai apa saja perkara yang berkaitan akan diambil dari pihak-pihak. Ada kes yang boleh berpanjangan sehingga setahun atau 2 tahun untuk selesai. Hal ini berbeza jika pihak-pihak dalam kes itu lebih bersikap berlapang dada, bertoleransi dan saling hormat menghormati. Kes akan menjadi lebih mudah dan lancar.

Justeru, dalam kes berpoligami, bakal isteri terutamanya perlu mengambil kira perkara-perkara di atas. Walau hal tersebut nampak kecil dan bersifat remeh temeh, namun impak atau kesannya pada perjalanan prosiding kes poligami adalah besar. Berpada-padalah dengan penampilan kita terutama pakaian apabila hadir untuk pendengaran kes di mahkamah. Tunjukkan sifat yang baik, berlapang dada dan menjaga perasaan orang lain khususnya isteri kepada bakal suami. Tempatkan diri kita di tempat isteri itu. Cuba bayangkan perasaan kita andai kata isteri itu adalah diri kita sendiri. Akhirnya, dengan penampilan yang sederhana, suasana akan menjadi lebih harmoni dan perkara-perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Semoga perkongsian minda ini ada manfaatnya. Wallahu a’lam.

BANTU PENGUATKUASA AGAMA

IMG_9901

Dialog pada sesi terakhir program wacana isu syariah menarik perhatian saya dan audien yang hadir. Tajuk yang dipilih ialah  “Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah : Suatu Pengalaman Ali Panel”.

Panelnya terdiri daripada Yang Arif Tuan Ahmad Lakim (Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Sabah), Tuan Hj Mohd Noor Kasah (Ketua Penguatkuasa Agama JHEAINS) dan Tuan Hj Mohd Kamal Mohd Nor (Ketua Penguatkuasa JAI Perak).

Sementara moderatornya pula ialah Tuan Hj Sakaria Samela, Ketua Pendakwa Syarie Negeri Sabah.

Dalam sesi ini YA Hakim Ahmad Lakim telah mengimbas ringkas satu kes Adib Sigoh yang dihakiminya telah mencetuskan kontroversi satu ketika dahulu.

Hj Mohd Kamal pula menarik perhatian audien tentang kelemahan jentera penguatkuasa agama, kepakaran yang masih rendah serta kekurang staf agar diberi perhatian kerajaan.

Ini kerana katanya, dalam suasana masyarakat menginginkan jentera ini bergerak aktif dan mara ke hadapan sebagai jentera nahi mungkar, kelemahan-kelemahan ini sepatutnya diatasi terlebih dahulu.

Hj Mohd Noor Kasah pula dalam dialog itu berharap program dan majlis penerangan enakmen-enakmen syariah akan terus digiatkan kepada masyarakat bagi memberi kefahaman kepada mereka.

Selain itu beliau turut menyokong gesaan bahkan berharap agar prasarana, kemahiran dan jumlah anggota ditingkatkan lagi. Di Sabah katanya, hanya terdapat 12 orang pemegang hakiki bagi jawatan penguatkuasa agama di seluruh Sabah.

Beliau turut menceritakan bagaimana anggotanya pernah diacu dengan pisau ketika melakukan serbuan, sedangkan anggota penguatkuasa agama tidak pernah diberikan satu alat senjata bagi mempertahankan diri.

Sesi dialog semakin menarik apabila sesi soal jawab melibatkan peserta bahkan beberapa tetamu memberikan respon, pandangan dan cadangan yang bernas kepada para panelis.

Puan Anisah Amit dari Pendakwaan Jabatan Agama Islam Sarawak menjelaskan kelemahan yang sama. Katanya, di Sarawak hanya terdapat 6 orang pendakwa untuk menjaga seluruh negeri.

Dr Siti Zubaidah Ismail dari Universiti Malaya pula agak kecewa kerana masalah perjawatan dan latihan merupakan isu lama yang belum ada penyelesaian.

Beliau turut mencadangkan agar pendakwaan dan penyiasatan diasingkan daripada struktur jabatan agama seperti kehakiman syariah yang mempunyai jabatannya sendiri.

Puan Noor Azah Abd Rahman dari Persatuan Peguam Wanita Muslim Sabah (SALWA) mengakui kurangnya komunikasi antara para peguam syariah dengan JHEAINS dan Mahkamah Syariah.

Walaubagaimanapun pihaknya bersedia untuk memberi pandangan dan bantuan kepada pihak-pihak terbabit demi  meningkatkan kesedaran masyarakat untuk memartabatkan undang-undang syariah.

Tuan Zakaria Ahmad dari Persatuan Peguam Muslim Sabah (AMAL) pula memberikan teguran daripada segi sistem infrastruktur mahkamah seperti keperluan kehadiran anggota polis dalam perbicaraan mahkamah, kelemahan sistem bunyi bahkan kekurangan mahkamah terbuka itu sendiri di Sabah.

Selain itu beliau mencadangkan agar forum seumpama dapat digerak dan diperluaskan lagi dan pihaknya bersedia untuk membantu menegakkan keadilan syariah di Sabah.

Kira-kira 40 peserta hadir dalam program berkenaan yang berakhir pada jam 12.30 tengahari. Mereka terdiri daripada pengamal undang-undang syariah dan sivil, wakil-wakil agensi agama NGO Islam Sabah.

IMG_9899

IMG_9907

IMG_9911

%d bloggers like this: