Buku yang baru dibaca :

Penulis : Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri (Phd)

Penerbit : PTS Islamika Sdn Bhd

Harga : RM12.00 / RM14.00

“Sesiapa yang ketika membeli buku, tidak berasa lebih nikmat daripada saat membelanjakan hartanya bagi membeli benda lain, atau tidak melebihi cita-cita para hartawan dalam membina bangunan, sesungguhnya dia belum mencinta ilmu. Perbelanjaannya tidak akan bermanfaat, sehingga dia lebih mengutamakan membeli buku.

Sepertimana seorang Arab Badwi yang lebih mengutamakan susu untuk kudanya berbanding keluarganya. Hingga ia berharap memperoleh ilmu seperti halnya orang Arab tadi mengharapkan kudanya.” (Al-Jahiz, ulama dan pakar ilmu zoologi pertama dalam Islam)

Bab Pertama  Ringkasan Tafsir Ayat 1 hingga 5 Surah al-Alaq

Bab Kedua  Kefahaman Mengenai Ayat 1 hingga 5 Surah al-Alaq

Bab Ketiga  Faedah dan Cara Pembacaan Berkesan

Bab Keempat  Tip-Tip dan Galakan Minat Membaca

Bab Kelima  Sejarah Tokoh yang Suka Membaca

Bab Keenam  Cara dan Minat Ulama dalam Membaca

Bab Ketujuh  Mutiara Kata Ulama Berkenaan Membaca dan Menuntut Ilmu

Bab Kelapan  Teknik dan Kemahiran Membaca Berkesan

Bab Kesembilan  Awasi Empat Perkara Ketika Membaca

Bab Kesepuluh  Sumber Rujukan Ilmu-Ilmu Islam

Bab Kesebelas  Bahan Bacaan yang Ditegah

Bab Kedua belas  Perpustakaan Terkenal di Serata Dunia

Bab Ketiga belas  Hasil Karya Penulis

Penutup 

Bibliografi