Tag Archive: Khutbah Haji


Sumber : Web JHEAINS

Ketahuilah, bahawa ibadah Haji itu terbahagi kepada 4 tingkatan, iaitu:

1. Haji mabrur: Haji paling tinggi dan istimewa, sempurna syarat, rukun, diampuni segala dosa dan mendapat balasan syurga.

2. Haji Makhsus: Haji yang dilakukan orang tertentu yang sempurna segala syarat dan rukunnya serta diampun segala dosa.

3. Haji Makbul: Haji yang sah dan diterima oleh Allah SWT mencukupi syarat dan rukunnya dan akan mendapat ganjaran pahala.

4. Haji Mardud: Haji yang tidak diterima oleh Allah SWT kerana kekurangan syarat, rukun dan sebab lainnya.

Haji mabrur merupakan haji paling tinggi dan istimewa. Ia hanya akan dicapai melalui usaha yang ikhlas, bersungguh-sungguh dan pengorbanan. Ingatlah, sesungguhnya amal yang afdal ialah Haji yang mabrur, kerana ketika Rasulullah SAW ditanya seorang sahabat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Amalan manakah yang lebih afdal (yang lebih utama)? Maka sabda Baginda: “Beriman kepada Allah”. Kemudian Baginda ditanya lagi, selepas itu apa? Baginda menjawab: “Berjihad di jalan Allah”. Kemudian Baginda ditanya lagi, selepas itu apa? Baginda menjawab pula: “Haji Mabrur”. (HR Imam Muslim)

Sebaik-baik jihad ialah Haji mabrur. Daripada Aisyah RA, berkata dia kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah! Kami percaya bahawa berjihad itu adalah amalan paling utama, mengapa kita tidak berjihad? Maka sabda Rasulullah SAW, tetapi bagi kami sebaik-baik jihad ialah Haji yang mabrur”. (HR Imam AlBukhari)

Haji mabrur balasannya ialah syurga, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Haji yang mabrur itu tiadalah baginya balasan melainkan syurga”. (HR Imam Ahmad)

Berkaitan dengan ibadah Haji dengan doa Nabi Ibrahim AS yang dicatatkan dalam Kitab Suci Al-Quran untuk keturunannya dari umat Islam, firman Allah SWT:

Maksudnya: “Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Ka’bah) itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata: ‘Wahai Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amal kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua, orang Islam (yang berserah diri) kepada-Mu dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam (yang berserah diri) kepada-Mu dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani”. (Surah Al-Baqarah, ayat 127-128)

Demikianlah, kelebihan dan keutamaan ibadah Haji disyariatkan dalam Islam. Ibadah yang tersangat istimewa, kerana itu beruntunglah mereka yang telah menunaikannya. Beruntung juga mereka yang telah berniat serta azam untuk mengerjakannya.

Sebaliknya, rugilah mereka yang telah cukup syarat tetapi tidak mahu memasang niat untuk mengerjakan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah sehingga diancam akan mati sia-sia sebagaimana matinya orang Yahudi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Sesiapa memiliki bekal dan kenderaan (perbelanjaan perjalanan) yang dapat menyampaikannya ke Baitullahil-Haram dan tidak menunaikan (ibadah) Haji, maka tidak mengapa baginya mati sebagai orang yahudi atau Nasrani”. (HR AtTirmizi dan Ahmad).

Mudah-mudahan kita, anak isteri, suami/isteri, ahli keluarga dan umat Islam tidak termasuk golongan Yahudi dan Nasrani itu, kerana sengaja tidak melaksanakan ibadah Haji, pada hal telah mencukupi syarat dan rukunnya.

Sumber : Web JHEAINS

Ketibaan musim ini sentiasa dinanti-nantikan oleh setiap Muslim terutama sekali mereka yang sudah berniat dan bersiap sedia untuk mengerjakan ibadah fardu berkenaan. Tambahan pula, ibadat haji merupakan kemuncak lima rukun Islam. Sesiapa yang telah mengerjakannya, bermakna telah sempurnalah islamnya dengan syarat empat rukun yang lain tidak diabaikan. Kenyataan ini bersandarkan kepada mafhum sabda Rasulullah SAW :

“Islam itu tertegak atas lima asas, iaitu: Syahadah (menyaksikan) bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu adalah Rasululllah (utusan Allah), mendirikan Solat, mengeluarkan Zakat, berpuasa sebulan Ramadan dan mengerjakan Haji ke Baitullah.” (HR Imam Bukhari dan Muslim)

Justeru, sayugia ditegaskan di sini bahawa kewajipan menunaikan fardu haji tidak boleh dipandang remeh oleh umat Islam yang telah cukup syaratnya. Ini kerana mereka yang semasa hayatnya berkemampuan dari segi kesihatan fizikal dan mental serta mempunyai bekalan dan kenderaan yang boleh menyampaikannya ke Baitullah tetapi tidak pergi mengerjakan haji, dikhuatiri matinya kelak dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Peringatan serta amaran ini diberikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang mafhumnya:

“Sesiapa yang mempunyai bekalan dan kenderaan yang boleh menyampaikannya ke Baitullah, tetapi dia tidak menunaikan haji (hingga mati tanpa ada keuzuran) maka tiada halangan baginya mati sebagai Yahudi atau Nasrani (dari segi seksaan-Nya).” (HR Tirmizi dan Al-Baihaqi).

Bersandarkan kepada intipati firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW tersebut, adalah jelas bahawa mengerjakan fardu haji ke Makkah al-Mukarramah adalah wajib bagi tiap-tiap individu mukallaf lelaki dan perempuan yang telah cukup syarat-syaratnya.

Dengan kata lain, sengaja atau tidak mahu menunaikan ibadah yang menjadi kemuncak rukun Islam itu bagi orang yang berkemampuan dan berkuasa dari segi spiritual, mental, fizikal dan material dikira telah melakukan kesalahan dan berdosa.

Hakikat ini menghantar mesej yang jelas bahawa harus bagi setiap Muslim sama ada lelaki mahupun perempuan memasang niat serta beriltizam untuk menyempurnakan lima rukun Islam dengan berusaha sedaya upaya mencapai tahap mampu melaksanakan ibadat haji di Baitullah.

Ini penting memandangkan mengerjakan haji bukan satu urusan yang mudah. Rohani, mental dan fizikal perlu dipersiapkan bagi menghadapi ibadat yang menuntut keimanan, ketahanan, kesabaran dan ketertiban dalam melaksanakannya.

%d bloggers like this: