Tag Archive: JHEAINS


Sumber : Web JHEAINS

Negara kita menyambut Hari Wanita Kebangsaan pada 25 Ogos setiap tahun. Sambutan ini sebagai tanda pengiktirafan kepada wanita atas sumbangan mereka di dalam pembangunan, kemajuan Negara dan umat Islam di Negara ini.

Wanita juga menjadi ejen kepada perubahan dalam masyarakat dan menyumbang pembangunan ekonomi dan sosial di Negara ini. Manakala antara objektif atau tujuan utama Sambutan Hari Wanita Kebangsaan tahun ini, ialah:

1. Memberi pendedahan, maklumat dan pengetahuan kepada masyarakat umum terutamanya kepada golongan wanita mengenai isu, peluang dan cabaran yang bakal dihadapi dan persekitaran masa kini dan akan datang agar wanita mempunyai daya saing untuk mencapai perkongsian saksama antara wanita dengan lelaki.

2. Melalui Sambutan ini, kerajaan dapat merealisasikan usaha membentuk masyarakat Malaysia yang progresif dan seimbang dengan luas kepada masyarakat. Golongan wanita dapat mengarusperdanakan kepentingan wanita untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya agar dapat merealisasikan aspirasi kerajaan dengan membangunkan modal insan yang berilmu, berwawasan, mempunyai daya kreativiti dan inovasi serta menghayati nilai-nilai murni.

Untuk mencapai objektif ini, umat Islam mempunyai ramai ikon wanita Islam terhebat sepanjang zaman, antara model dan contoh teladan itu ialah Siti Khadijah binti Khuwailid RA, beliau seorang wanita mulia, berpengaruh, bangsawan, hartawan dan dermawan.

Beliau merupakan isteri Baginda Rasulullah SAW. Inilah ikon tersohor umat Islam, terkenal sebagai tokoh perniagaan di zaman itu. Siti Khadijah RA adalah Ummul Mukminin pertama, seorang wanita yang tabah, gigih, sentiasa memberikan dorongan kepada Rasulullah SAW, suaminya dalam perjuangan dan dakwah suaminya mengajak umat manusia ke jalan Allah.

Malah beliau juga menjadi penolong, pembantu dan pembela Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas mulia menyeru manusia ke jalan Allah SWT.

Allah SWT menjadikan lelaki dan wanita atau perempuan supaya saling kenal-mengenal antara satu dengan lain demi melaksana perintah Allah SWT memakmur dan membangunkan ummah dan Negara, firman-Nya di dalam Al-Quran:

Maksudnya: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenalkenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu)”. (Surah Al-Hujuraat, ayat 13)

Sehubungan itu, Sambutan Hari Wanita Kebangsaan kali ini juga secara khusus untuk memberikan manfaat dan faedah sebaik-baiknya kepada wanita di Negara ini, antaranya:

1. Sebagai satu platform untuk mengintegrasikan wanita dalam pelbagai aspek atau bidang.

2. Merealisasikan hasrat kerajaan dalam membentuk warga Malaysia yang progresif dan seimbang terutama dikalangan wanita.

3. Menyalurkan maklumat bagi meningkatkan ilmu pengetahuan kepada wanita supaya dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan masyarakat dan Negara.

4. Sebagai platform kepada wanita dalam mengutarakan pandangan dan juga isu dalam agenda pembangunan wanita.

5. Mewujudkan jalinan kerjasama dan perpaduan agar dapat diperkukuhkan melalui persefahaman yang terjalin.

Sumber : Web JHEAINS

Ketahuilah, bahawa ibadah Haji itu terbahagi kepada 4 tingkatan, iaitu:

1. Haji mabrur: Haji paling tinggi dan istimewa, sempurna syarat, rukun, diampuni segala dosa dan mendapat balasan syurga.

2. Haji Makhsus: Haji yang dilakukan orang tertentu yang sempurna segala syarat dan rukunnya serta diampun segala dosa.

3. Haji Makbul: Haji yang sah dan diterima oleh Allah SWT mencukupi syarat dan rukunnya dan akan mendapat ganjaran pahala.

4. Haji Mardud: Haji yang tidak diterima oleh Allah SWT kerana kekurangan syarat, rukun dan sebab lainnya.

Haji mabrur merupakan haji paling tinggi dan istimewa. Ia hanya akan dicapai melalui usaha yang ikhlas, bersungguh-sungguh dan pengorbanan. Ingatlah, sesungguhnya amal yang afdal ialah Haji yang mabrur, kerana ketika Rasulullah SAW ditanya seorang sahabat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Amalan manakah yang lebih afdal (yang lebih utama)? Maka sabda Baginda: “Beriman kepada Allah”. Kemudian Baginda ditanya lagi, selepas itu apa? Baginda menjawab: “Berjihad di jalan Allah”. Kemudian Baginda ditanya lagi, selepas itu apa? Baginda menjawab pula: “Haji Mabrur”. (HR Imam Muslim)

Sebaik-baik jihad ialah Haji mabrur. Daripada Aisyah RA, berkata dia kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah! Kami percaya bahawa berjihad itu adalah amalan paling utama, mengapa kita tidak berjihad? Maka sabda Rasulullah SAW, tetapi bagi kami sebaik-baik jihad ialah Haji yang mabrur”. (HR Imam AlBukhari)

Haji mabrur balasannya ialah syurga, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Haji yang mabrur itu tiadalah baginya balasan melainkan syurga”. (HR Imam Ahmad)

Berkaitan dengan ibadah Haji dengan doa Nabi Ibrahim AS yang dicatatkan dalam Kitab Suci Al-Quran untuk keturunannya dari umat Islam, firman Allah SWT:

Maksudnya: “Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Ka’bah) itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata: ‘Wahai Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amal kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua, orang Islam (yang berserah diri) kepada-Mu dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam (yang berserah diri) kepada-Mu dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani”. (Surah Al-Baqarah, ayat 127-128)

Demikianlah, kelebihan dan keutamaan ibadah Haji disyariatkan dalam Islam. Ibadah yang tersangat istimewa, kerana itu beruntunglah mereka yang telah menunaikannya. Beruntung juga mereka yang telah berniat serta azam untuk mengerjakannya.

Sebaliknya, rugilah mereka yang telah cukup syarat tetapi tidak mahu memasang niat untuk mengerjakan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah sehingga diancam akan mati sia-sia sebagaimana matinya orang Yahudi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Sesiapa memiliki bekal dan kenderaan (perbelanjaan perjalanan) yang dapat menyampaikannya ke Baitullahil-Haram dan tidak menunaikan (ibadah) Haji, maka tidak mengapa baginya mati sebagai orang yahudi atau Nasrani”. (HR AtTirmizi dan Ahmad).

Mudah-mudahan kita, anak isteri, suami/isteri, ahli keluarga dan umat Islam tidak termasuk golongan Yahudi dan Nasrani itu, kerana sengaja tidak melaksanakan ibadah Haji, pada hal telah mencukupi syarat dan rukunnya.

Sumber : Web JHEAINS

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu”. (Surah Al-Baqarah, ayat 168)

Syaitan itu musuh yang terang nyata bagi manusia, kerana kerjanya menyuruh manusia berbuat kejahatan, perbuatan keji dan berdusta kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

“Ia (syaitan itu) hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji dan (menyuruh) supaya kamu berkata (dusta) terhadap Allah, apa yang kamu tidak ketahui (salah benarnya)”. (Surah Al-Baqarah, ayat 169)

Halal haram itu suatu yang jelas dan ditentukan hukum dan dalilnya daripada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, pendapat ulama muktabar dan qiyas. Daripada Abu Abdullah An-Nu’man ibn Basyir RA katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

“Sesungguhnya halal itu nyata (jelas terang) dan haram itu juga nyata, tetapi antara keduaduanya ada perkara-perkara musytabihat (kesamaran) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Sesiapa yang memelihara dirinya daripada melakukan perkara-perkara syubhah (kesamaran antara yang halal dengan yang haram), maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Sesiapa terjerumus melakukan perkara syubhah maka terjerumuslah dia ke dalam perkara yang haram, bagaikan pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, hampir-hampir dia terjatuh ke dalamnya. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah itu ialah perkara yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh badan itu ada seketul daging, apabila ia baik, maka baiklah seluruh badan, apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh badan. Ketahuilah (seketul daging) itu ialah hati”. (HR Imam Al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan mafhum Hadith ini, beberapa pengajaran penting sebagai panduan terbaik kepada umat Islam dalam memilih apa jua dalam kehidupan seharian ini, sama ada ia berkaitan makan minum, pakaian, pekerjaan, sumber rezeki anak isteri, keluarga dan sebagainya supaya ia dipastikan benar-benar halal di sisi Syarak, antara pengajaran itu, ialah:

1. Umat Islam wajib memilih yang halal. Kerana halal itu baik dan dijamin pahala di sisi Allah SWT.

2. Umat Islam wajib menjauhi yang haram. Kerana yang haram itu menyebabkan dosa.

3. Umat Islam juga wajib meninggalkan perkara-perkara yang syubhah atau yang diragui hukumnya antara halal atau haram.

4. Umat Islam hendaklah berhati-hati dalam melaksanakan perintah agama dan berusaha mengelakkan perkara yang boleh menimbulkan salah sangka atau kekeliruan di kalangan masyarakat awam serta mengelak diri daripada terjerumus ke tempat yang dimurkai oleh Allah SWT.

5. Umat Islam wajib melaksanakan tugas dakwah dalam memperbaiki hati yang menjadi sebab kebaikan dan keburukan seluruh tubuh badan.

6. Umat Islam juga wajib bekerjasama dalam menutup semua jalan yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang haram.

SEMAK AL-QURAN LAMA

Tarikh : 9 Ogos 2016

Lokasi : Bahagian Penyelidikan dan Informasi JHEAINS

Sekali lagi diajak oleh bahagian berkenaan untuk menyemak manuskrip al-Quran lama. Di lembaran akhirnya tercatat, tulisannya berakhir pada tahun 1323H selepas Maulidur Rasul SAW. Terima kasih Ustaz Musally Moksin.

20160809_161246 img-20160811-wa0079 img-20160811-wa0080img-20160809-wa0053img-20160811-wa0081img-20160811-wa0082

Sumber : Web JHEAINS

Allah SWT menegaskan bahawa orang yang beriman dan berinfak di jalan Allah SWT akan diganjari pahala yang besar. Ini merupakan satu motivasi kepada mereka yang berada dan berkemampuan dari segi harta benda dan wang ringgit untuk memberi sumbangan serta bakti kepada perjuangan membela agama, mengangkat martabat ummah dan mensejahterakan kehidupan masyarakat secara umum.

Dan, seruan untuk berinfak pada jalan Allah SWT kini semakin terasa mengingat bahawa berbagai musibah serta penderitaan hidup melanda saudara-saudara seagama kita di beberapa pelusuk dunia. Pergolakan serta pertumpahan darah yang melanda negara-negara Islam seperti Syria, Iraq, Yaman, Palestin dan lain-lain lagi misalnya, bukan saja telah menyebabkan kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda yang banyak, malahan telah juga memaksa beratus ribu rakyatnya menjadi pelarian di negara-negara lain.

Manakala umat Islam yang menjadi penduduk minority di Myanmar pula tidak dapat hidup aman dan tenteram kerana ditindas dan diganasi oleh kelompok-kelompok manusia yang kejam dan tidak berhati perut. Bayangkanlah betapa sengsara dan deritanya hidup mereka!

Sudahlah keselamatan dan nyawa mereka sentiasa terancam dengan peluru meriam yang tidak bermata dan serpihan bom yang tidak mengenal mangsa, mereka kekurangan bekalan makanan dan perubatan pula. Sedang anak-anak yang belum memahami dan mengetahui adat resam dunia tidak berpeluang mengikuti system pendidikan yang formal.

Pendek kata, nasib serta kehidupan saudara-saudara Muslim kita yang menjadi mangsa pergolakan dan penindasan itu ibarat nyawa di hujung tanduk. Belum pasti masih adakah hari esok dan masa depan untuk mereka???

Hakikatnya, segala penderitan dan kesengsaraan hidup yang mereka alami tidak dapat digambarkan hanya dengan kata-kata. Yang jelas, betapa berat mata memandang, tentu berat lagi bahu yang memikul. Maka sudah sepatutnyalah kita sebagai saudara seagama prihatin terhadap nasib mereka yang ditimpa musibah mahupun dilanda kesengsaraan hidup tersebut dengan bertindak secara proaktif melakukan sesuatu yang boleh meringankan penderitaan mereka. Untuk tujuan ini, terdapat beberapa tindakan yang mampu dan praktikal untuk dilakukan.

Pertama, berdoa kepada Allah SWT memohon supaya mereka terhindar daripada kesengsaraan hidup yang memanjang selain memohon agar mereka dapat kembali hidup aman damai dan makmur. Kedua, menghulurkan bantuan dalam bentuk material dan wang ringgit. Ketiga, memberi sumbangan tenaga dan keintelektualan bagi memperbaiki keadaan hidup mereka.

Tiga tindakan yang diberikan itu dalam membela golongan yang susah dan teraniaya merupakan tanda kepekaan dan keprihatinan terhadap saudara seagama. Ia sebagai tanda kebersamaan terhadap penderitaan yang mereka alami sekali gus memulihkan keyakinan mereka untuk meneruskan kehidupan kendati dalam keadaan serba kekurangan dan gawat.

Setidak-tidaknya ia dapat merungkaikan sifat keegoan di hati kita, seterusnya menyuntik jiwa prihatin dan penyayang ke dalam jiwa kita. Abu Hurairah RA meriwayatkan sepotong Hadith yang bermaksud;

“Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah SWT setelah amalan fardu ialah menyebabkan kegembiraan bertakhta di hati saudaranya sama ada dia menghilang kesedihannya atau melunaskan tanggungan hutangnya dan menghilangkan kelaparannya.” (Riwayat Al-Baihaqi).

Bertitik tolak daripada mafhum hadis ini, maka mereka yang berada dan berkemampuan dari segi harta mahupun wang ringgit sangat dianjurkan dan dialu-alukan untuk menghulurkan sumbangan kepada tabungtabung kebajikan yang diwujudkan khusus bagi membantu mangsa perang, bencana alam, anak-anak yatim dan sebagainya.

Jangan sekali-kali merasa rugi membelanjakan harta pada jalan Allah SWT kerana di samping beroleh kepuasan dapat membantu orang lain, mereka yang berinfak juga dijanjikan ganjaran yang berganda-ganda banyaknya dari Allah SWT.

Sumber : Web JHEAINS

Tidak akan tertegak Negara yang berdaulat, aman dan selamat jika tiada pihak yang rela serta bersedia berkorban jiwa dan raga untuk berjuang dan mempertahankannya daripada gugatan musuh dan petualang bangsa. Demikian juga, rakyat tidak akan merasa aman dan tenteram menjalankan pelbagai aktiviti kehidupan jika tiada pihak yang bersemangat waja mencurah bakti menjaga keselamatan Negara. Malahan, pembangunan serta kemajuan tidak mungkin diraih jika Negara berada dalam keadaan kucar-kacir dan huru-hara.

Sehubungan dengan kenyataan itu, marilah kita sedari dan insafi bersama bahawa sesungguhnya segala nikmat yang dikecapi oleh Negara kita hari ini bukanlah datang secara menggolek tanpa sebarang usaha jerih payah para warganya yang bergabung dengan kesungguhan pemimpinnya. Fakta ini mungkin disedari oleh sesetengah orang, tetapi berkemungkinan juga ada yang baru mengetahuinya.

Dan tidak menghairankan jika terdapat juga sesetengahnya yang langsung tiada rasa kepedulian terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka lantaran tiada perasaan serta semangat cintakan Negara bangsa sendiri. Keadaan ini mungkin disebabkan ramai di kalangan generasi hari ini dilahirkan semasa negara ini sudah bebas daripada belenggu penjajahan dan kesengsaaraan hidup.

Mereka tidak dapat merasakan betapa pahit getirnya mengharungi zaman-zaman gelap, sukar dan duka tersebut. Mereka hanya sekadar mengetahui kesusahan hidup rakyat melalui pembacaan buku-buku sejarah atau mendengar ceritaceritanya sahaja dari ibu bapa mereka atau orang-orang yang lebih tua.

Lantaran itu, apabila negara menyambut Hari Pahlawan setiap tahun pada tanggal 31 Julai, ramai terutamanya generasi muda yang tidak ambil kisah, membiarkan ia berlalu tanpa sebarang perasaan, dan tidak kurang juga yang tidak mengetahui bahawa tarikh itu merupakan Hari Pahlawan. Padahal, hari berkenaan adalah lebih besar pengertiannya daripada memperingati Hari Valentine atau hari kekasih.

Ketahuilah bahawa Hari Pahlawan disambut sebagai mengenang jasa dan bakti para anggota pasukan keselamatan yang gugur semasa menabur bakti membela agama, bangsa dan negara. Mereka rela berkorban jiwa dan raga berjuang mempertahan kedaulatan negara tercinta demi kesejahteraan rakyat. Pengorbanan yang dilakukan mereka adalah mulia dan yang tertinggi dalam hidup seorang manusia di mana tidak semua orang boleh melaksanakannya tanpa adanya keberanian, rasa tanggungjawab dan semangat cintakan negara yang menggunung.

Hakikatnya, keamanan, kestabilan dan kesejahteraan yang negeri dan negara kita nikmati pada hari ini tidak akan dapat kita kecapi tanpa pengorbanan yang dilakukan oleh pasukan keselamatan samada anggota tentera mahupun anggota polis. Tanpa pengorbanan mereka ini, sudah pasti kita tidak dapat menghirup udara aman, bergerak bebas dan menikmati pelbagai kemajuan hasil daripada pengorbanan pahlawan-pahlawan negara ini.

Mereka telah menabur jasa dan bakti yang bukan sedikit kerana mereka sanggup menggadaikan nyawa, meninggalkan keluarga tersayang dan segala-galanya demi keamanan negara dan keselamatan rakyat seluruhnya. Ini bermakna, sambutan Hari Pahlawan antara lain mengajak generasi kini dan akan datang supaya sentiasa mensyukuri segala nikmat yang kita rasai pada hari ini dengan memastikan keamanan, keharmonian dan perpaduan rakyat terus terpelihara.

Dengan mensyukurinya, kita bukan sahaja dapat mengekalkan kemanan, keharmonian dan perpaduan yang wujud, malahan memungkinkan kita mengecapi lebih banyak nikmat lagi. Ini sebagaimana janji Allah SWT dalam firman-Nya:

Yang bermaksud: “Dan (ingatlah) tatkala Tuhan kamu memberi tahu: Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmat-Ku kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azab-Ku amatlah keras.” (S. Ibrahim: 7).

Tarikh : 27 Julai 2016

Lokasi : Dewan Bahasa dan Pustaka, Likas Kota Kinabalu

img-20160727-wa0044 img-20160727-wa0048 20160727_104256 20160727_104354 20160727_105050 20160727_105225 20160727_105619 20160727_105837 20160727_105931 20160727_114931 20160727_121536 20160727_121808 20160727_121837 20160727_121944 20160727_122021 20160727_123007 20160727_125222 20160727_125235 20160727_125307 20160727_125407

Tarikh : 26 Julai 2016

Lokasi : Masjid Bandaraya Kota Kinabalu

20160726_191643 20160726_191710 20160726_192044 20160726_192439 20160726_193637 img-20160726-wa0128 img-20160726-wa0139 img-20160726-wa0163 img-20160726-wa0174 img-20160726-wa017620160726_21055520160726_21100520160726_21102720160726_21104320160726_21110720160726_211632

Sumber : Web JHEAINS

Bertuah, beruntung dan berbahagialah, orang yang hidupnya bertaqwa. Kerana hamba Allah SWT yang bertaqwa itu teramat istimewa dan mulia di sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT menjanjikan segala rahmat, kebaikan, keberkatan dan limpah kurnia-Nya untuk hamba-hamba-Nya yang bertaqwa, beriman dan beramal soleh, antara keutamaan orang yang bertaqwa dan juga sifat taqwa itu, ialah:

1. Orang yang bertaqwa adalah hamba Allah paling mulia. Firman Allah SWT: Maksudnya: “…Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu)”. (Surah Al-Hujuraat, ayat 13)

2. Bertaqwalah dengan memerhati apakah amal-amal soleh untuk hari esok, iaitu hari akhirat nanti. Firman Allah SWT bermaksud : “Wahai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya) dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan (dari amal-amalnya) untuk hari esok (hari akhirat). Dan (sekali lagi diingatkan); Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi Pengetahuan-Nya akan segala yang kamu kerjakan”. (Surah Al-Hasyr, ayat 18)

3. Sebaik-baik bekalan ialah taqwa, yakni memelihari diri daripada keaifan meminta-minta sedekah. Firman Allah SWT bermaksud : “…Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri (dari keaifan meminta sedekah dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang yang berakal (yang dapat memikir dan memahami”. (Surah Al-Baqarah, ayat 197).

4. Beruntung sungguh orang yang bertaqwa dikurniakan jalan keluar daripada kesusahan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Firman Allah SWT bermaksud :  “…dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya). Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan (ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendaki-Nya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu”. (Surah At-Talaaq, ayat 2-3)

5. Orang bertaqwa dipermudahkan oleh Allah SWT segala urusannya. Firman Allah SWT bermaksud : “…Dan (ingatlah), sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya”. (Surah At-Talaaq, ayat 4)

6. Orang bertaqwa diampuni dosanya dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Firman-Nya di dalam Al-Quran maksudnya: “…dan (ingatlah), sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya”. (Surah At-Talaaq, ayat 5)

7. Sifat taqwa dan bertaqwa dalam menjaga zuriat keturunan serta anak yatim. Firman Allah SWT bermaksud : “Dan hendaklah takut (kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh) orang (yang menjadi penjaganya), yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak da’if (yatim) di belakang mereka, (tentulah) mereka akan merasa bimbang terhadap (masa depan dan keselamatan) anak-anak mereka, oleh itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul (menepati kebenaran)”. (Surah An-Nisaa’, ayat 9)

8. Sifat taqwa dan bertaqwa dalam melaksana perintah berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat, firman Allah SWT bermaksud : “Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”. (Surah AlMaidah, ayat 8)

9. Sifat taqwa dalam membina bangunan seperti masjid, surau, sekolah dan lain-lain dengan asas taqwa. Firman Allah SWT bermaksud : “Maka apakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di atas dasar taqwa kepada Allah dan (untuk mencari) keredhaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang (hampir) runtuh, lalu runtuhlah ia dengan orang yang membangunkannya ke dalam api neraka? Dan (ingatlah) Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang yang zalim”. (Surah At-Taubah, ayat 109)

10. Sifat taqwa dan bertaqwa dalam pakaian dan pakaian taqwa sebaik-baik pakaian. Firman Allah SWT: bermaksud: “Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup ‘aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa taqwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda (limpah kurnia) Allah (dan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya) supaya mereka mengenangnya (dan bersyukur)”. (Surah Al-A’raaf, ayat 26)

11. Sifat taqwa dan bertaqwa dalam membentuk anak isteri dan ahli keluarga, sebagaimana doa di dalam Al-Quran. Firman Allah SWT bermaksud : “Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang) yang berdoa dengan berkata: ‘Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh isteri-isteri dan zuriat keturunan kami, perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang yang (mahu) bertaqwa”. (Surah Al-Furqaan, ayat 74).

12. Hidup bermasyarakat dengan nilai-nilai taqwa. Firman Allah SWT bermaksud : “…Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab siksa-Nya (bagi sesiapa yang melanggar perintah-Nya)”. (Surah Al-Maidah, ayat 2)

Sumber : Web JHEAINS

Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), setiap penyakit yang berlaku adalah hasil daripada ketidakseimbangan faktor dalaman dan luaran seseorang itu. Faktor luaran adalah seperti kebersihan diri dan alam sekitar yang menyumbang hampir kepada 80% beban penyakit dunia ini. Dan hanya 20% adalah faktor dalaman seperti sistem imun, ketahanan tubuh, nutrisi serta faktor genetik.

Maka, dalam kerangka penjagaan kesihatan ini, kita dianjurkan supaya mengambil langkahlangkah pencegahan sebelum ditimpa sebarang penyakit. Ini kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Dan antara langkah-langkah mencegah penyakit ialah mengawal amalan pemakanan seharian, menjaga kebersihan makanan, pakaian, tempat dan persekitaran selain suntikan vaksin imunisasi.

Peringatan ini diberikan ekoran penyakit difteria yang dilaporkan telah menyebabkan lima kes kematian daripada 13 kes yang disahkan dijangkiti difteria di Negara ini. Menurut sumber dari Kementerian Kesihatan Malaysia, tiga kes dikesan di Melaka dengan satu kematian, Kedah (enam kes dengan satu kematian) dan Sabah (empat kes dengan tiga kematian).

Kes-kes di Sabah dilaporkan berlaku secara sporadik (terpencil) dan tiada hubung kait antara satu sama lain, manakala kes difteria di Kedah dan Melaka adalah kejadian kluster dalam keluarga. Sehubungan dengan penyakit penyebab maut tersebut, ibu bapa perlu terus komited membawa anak-anak masing-masing untuk mendapatkan imunisasi mengikut jadual sebagai langkah pencegahan.

Langkah baik ini diharap akan berkekalan demi memastikan kesihatan anak serta kesihatan umum sentiasa terpelihara melalui imuniti kelompok, seterusnya penyakit cegahan vaksin tidak menjadi masalah kesihatan awam lagi. Keengganan ibu bapa memberi suntikan vaksin dan imunisasi yang menjadi punca merebaknya jangkitan penyakit yang membahayakan kesihatan dan mengancam nyawa kanak-kanak, boleh disifatkan sebagai satu penganiayaan kepada kanak-kanak.

Apabila ditimpa penyakit setelah diambil langkah-langkah mencegah penyakit, maka janganlah merintih mengenang nasib malang dan menyalahkan keadaan. Ini kerana, musibah kesakitan mempunyai hikmah tersendiri. Antaranya adalah untuk menyedarkan kita bahawa kesulitan dan kesusahan seperti ditimpa penyakit merupakan sebahagian daripada lumrah kehidupan manusia di dunia ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

Maksudnya: “Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesusahan (jasmani dan rohaninya).” (S. Al-Balad: 4).

Justeru, andai kata ditimpa penyakit, bertenanglah dan jangan berputus asa. Berusahalah mencari penawar kerana Allah SWT tidak menurunkan suatu penyakit itu kecuali diturunkan bersamanya ubat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu penyakit melainkan dijadikan baginya ubat, tetapi jangan berubat dengan sesuatu yang haram.” (HR At-Tirmizi).

Kesimpulannya, sebagai langkah mencegah ditimpa petaka di dunia dan di akhirat, perbanyakkanlah ibadat kepada Allah SWT dan tingkatkan amal kebajikan. Mudah-mudahan Berjaya di dunia dan di akhirat.

%d bloggers like this: