Tag Archive: Imam Hanafi


Sumber : http://ulamasedunia.org/2016/07/30/ulamak-yang-benar-disanggah-pemimpin-zalim/

Oleh : Ahmad Hakimi Othman

Imam Hanafi membela Imam Ahli Bayt seperti Jaafar As-Sadiq dan Muhammad Al-Baqir kerana penganiayaan dan kezaliman yang dilakukan ke atas mereka oleh Pemimpin Abbasiyah.

Pemimpin Abbasiyah seperti Jaafar Al-Manshur menekan keturunan Ahli Bayt kerana takut akan pengaruh mereka akan menggugat kekuasaannya.

Namun, tindakan tersebut menambahkan lagi simpati kepada golongan teraniaya, menyebabkan firqah yang asalnya dari ketidakpuasan hak politik berkembang jadi mazhab Islam.

Bagi menghindarkan pengaruh Ulamak seperti Imam Hanafi menggugat kekuasaannya, Imam Hanafi ditawarkan sebagai Qadhi Qudhah di Baghdad sebagai timbal balik untuk menutup Imam Hanafi dari menyuarakan amal makruf, nahi mungkar yang melibatkan pengaruhnya terkesan. Imam hanafi menyedari helah ini, lantas menolak dan memilih untuk jadi peniaga kain.

Namun tetap juga dicari salah sehingga dipenjara kerana ketegasannya menyuarakan keadilan bagi setiap umat Islam.

Imam Muhammad Bin Idris As-Syafie pula turut membela Imam Ahli Bayt yang dizalimi di zaman Harun Ar-Rasyid seperti Musa Al-Kazim. Imam Syafie dituduh oleh pengampu kerajaan sebagai Rafidhoh sedangkan yang dibela adalah Imam Mujtahid zaman itu yang begitu diangkat golongan syiah ketika itu.

Apa yang difahami? Tindakan dakwaan terhadap sesuatu mazhab dan tokoh, kadang-kadang terdorong oleh waspada dan takut kepada pengaruh politik terjejas.

Samalah yang berlaku hari ini kepada Saudi, Bahrain, Qatar dan lain-lain negara.

Buku Yang Sudah Dibaca :

Penulis : Abdul Latip Talib

Penerbit : PTS Litera

Harga : RM24.00/ RM27.00

Nama sebenarnya An-Nukman bin Thabit lahir pada tahun 80 hijrah/699 masihi di sebuah kampung bernama Anbar di daerah Kufah, Baghdad. Mendapat gelaran Abu Hanifah kerana mempunyai seorang anak bernama Hanifah. Tetapi ada pula yang mengatakan beliau suka membawa dakwat ke mana sahaja beliau pergi lalu digelar Hanifah bererti dakwat dalam bahasa Parsi. Kemudian beliau lebih dikenali sebagai Imam Hanafi.

Beliau berkata “Aku memberi hukum berdasarkan al Quran. Sekiranya tidak terdapat dalam al Quran aku gunakan hadis. Jika tidak terdapat pada keduanya (al Quran dan hadis) aku gunakan pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Aku berpegang pada pendapat siapa sahaja daripada mereka dan membuang mana-mana pendapat yang bertentangan dan aku berpegang pada pendapat yang benar sahaja.”

Beliau dikurniakan umur yang panjang. Beliau sempat hidup di bawah pemerintahan kerajaan khalifah Bani Umaiyah dan Bani Abbasiyah.

Beliau terkenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu fikah dan tauhid. Beliau belajar daripada lebih 200 ulama yang terbilang pada masa itu. Antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Masud. Beliau juga sangat terkenal dengan kebolehan berdebat. Kebolehannya itu sangat dihormati lawan dan kawan.

Imam Abu Hanifah meninggal dunia dalam penjara pada tahun 150 hijrah ketika berumur 70 tahun. Beliau dikebumikan di tanah perkuburan al Khaizaran yang terletak di timur kota Baghdad. Novel ini menceritakan dengan lebih lanjut siapa Imam Hanafi dan mengapa beliau dianggap sebagai pendebat kebenaran.

%d bloggers like this: