Category: Tafsir


Sumber : http://ulamasedunia.org/2016/11/14/khaibar-sejarah-kembali-berulang/

Oleh: Fairuz Nizam Zainal Abidin

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, menerusi surah Al-Fath, ayat 21-22:

“(Sebagai memuliakan orang-orang yang memberi pengakuan taat setianya di Hudaibiyah, Tuhan menujukan firmannya kepada mereka): Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang kamu akan mengambilnya, lalu Ia menyegerakan untuk kamu harta rampasan perang ini, serta Ia telah menahan tangan manusia (pihak musuh di situ) daripada menyerang kamu; (Allah melakukan yang demikian supaya kamu beroleh manfaat) dan supaya menjadi tanda (yang membuktikan kebenaran janjiNya) bagi orang-orang yang beriman, dan juga supaya Ia menambahkan kamu hidayah ke jalan yang lurus. Dan ada lagi harta rampasan lain yang kamu belum dapat menguasainya, (tetapi) Allah telah memelihara harta itu dengan kekuasaanNya (untuk kamu mendapatnya); dan (ingatlah), Allah adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”

Perang Khaibar adalah kemenangan pertama yang dimenangi tentera Islam selepas termeterai Perjanjian Hudaibiyah. Kemenangan ke atas Khaibar ini akhirnya membuka jalan kepada Pembukaan Kota Mekah.

Ada lima kumpulan yang disebut dalam kisah Perang Khaibar ini;

1- Golongan mukmin yang bersama Rasulullah SAW

Terma-terma Perjanjian Hudaibiyah yang dirasakan sangat berat sebelah menyebabkan masing-masing sangat tidak berpuas hati. Namun ditenangkan oleh Rasulullah dengan janji Allah akan kemenangan dan ghanimah (harta rampasan perang) yang banyak (merujuk kepada surah Al-Fath, ayat 20 – 21).

2- Golongan Quraisy Makkah yang semakin lemah

Sebelum Perjanjian Hudaibiyah, kaum Musyrikin Mekah merupakan ‘musuh tradisi’ Islam Madinah. Kaum Musyrikin Mekah ini didominasi kepimpinannya oleh golongan Quraisy, yang kebanyakannya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah sendiri. Kebanyakan mereka ini bermusuh dengan Islam dan Rasulullah atas faktor kejahilan, walaupun ada sebahagian mereka ini yang benar-benar jahat. Lalu dengan termeterainya Perjanjian Hudaibiyah ini merupakan peluang untuk usaha-usaha penerangan dan dakwah Islam dilakukan kepada Quraisy yang jahil. Pada masa sama membolehkan Rasulullah menumpukan fokus kepada ‘musuh Islam sebenar.

3) Golongan Yahudi Khaibar yang berdendam dengan Rasulullah SAW

Khaibar merupakan sebuah kota yang dikuasai Yahudi. Dengan reputasi sebagai sebuah kota yang mempunyai pertahanan yang sangat kukuh serta senjata yang banyak, adalah sukar untuk dibayangkan Rasulullah akan menyerang Kota Khaibar apatahlagi untuk menawannya. Yahudi Khaibar diketahui sebagai ‘mastermind’ kepada Tentera Ahzab yang cuba menyerang Madinah sebelum ini. Bahkan mereka melalui ‘rangkaian saraf’ mereka turut menghasut agar Madinah sentiasa diserang daripada pelbagai sudut sebagai ‘strategi pertahanan hadapan’ untuk menghalang Khaibar daripada serangan Madinah. Selepas termeterai Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah membuat tindakan luar jangka iaitu menyerang Khaibar sebelum sempat Khaibar membentuk pakatan untuk menyerang Madinah.

4) Bani Ghatafan sekutu Khaibar yang khianat kepada Rasulullah SAW

Bani Ghatafan merupakan sebuah kabilah Arab yang tinggal di Utara Madinah. Awalnya mereka mempunyai perjanjian dengan Rasulullah. Namun setelah dihasut oleh Khaibar dengan tawaran separuh daripada hasil tanaman Khaibar, lalu Bani Ghatafan ini mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah dan turut bersama dengan Tentera Ahzab untuk menyerang Madinah. Pihak Khaibar juga telah berjaya memujuk Bani Ghatafan ini untuk bersama mempertahankan Kota Khaibar daripada serangan Madinah. Namun sikap ‘semulajadi’ Bani Ghatafan ini menyebabkan Khaibar turut dikhianati mereka. Bani Ghatafan membatalkan bantuan ketenteraan mereka dan berpatah balik kerana bimbangkan harta dan keluarga mereka.

5) Golongan munafiq yang oportunis

Dalam ayat 15, surah Al-Fath diceritakan mengenai sikap golongan munafiq yang oportunis. Tatkala Islam dikepung dalam Perang Ahzab, golongan munafiq yang diketuai Abdullah bin Ubai melihat Islam sudah tiada harapan langsung lalu mereka enggan membantu Rasulullah mempertahankan Madinah. Mereka mengharapkan agar Islam berjaya dihapuskan supaya golongan munafiq ini dapat mengambil alih kuasa pemerintahan Madinah daripada Rasulullah. Dan harapan mereka berkecai apabila Tentera Ahzab tewas. Apabila Rasulullah hendak menyerang Khaibar, golongan munafiq ini menjadi ghairah terhadap ghanimah yang banyak sekiranya Khaibar berjaya ditawan. Rasulullah melaksanakan perintah Allah melarang golongan munafiq ini untuk menyertai Perang Khaibar, lantas Abdullah Bin Ubai bertindak membocorkan rahsia perancangan Rasulullah kepada pihak Khaibar. Sikap munafiq yang tidak amanah dan oportunis inilah antara sebab Rasulullah tidak pernah melantik mereka dengan sebarang taklifan kepimpinan khususnya dalam posisi-posisi strategik meskipun diketahui umum bahawa Abdullah Bin Ubai sentiasa solat jemaah di belakang Rasulullah.

Ibrah yang boleh kita perolehi menerusi lima golongan di atas, golongan ini akan sentiasa wujud dalam sejarah perjuangan Islam. Biar nama berbeza, namun sikap mereka sama dan serupa.

(NOTA: Catatan ini adalah sebahagian daripada hasil perbincangan dalam usrah bulanan yang berkisar kepada tafsir surah Al-Fath, ayat 20 – 21)

*catatan ringkas ini telah disunting tanpa mengubah point-point utama yang ditulis oleh pemilik catatan asal ini.

Sumber : http://ulamasedunia.org/2016/11/05/sebelum-menafsirkan-al-quran-kuasai-dulu-15-bidang-ilmu/

SEBELUM ANDA INGIN MENAFSIRKAN AL QUR’AN,KUASAI DULU 15 BIDANG ILMU BERIKUT INI :

1. Ilmu Lughat (filologi), yaitu ilmu untuk mengetahui arti setiap kata al Quran. Mujahid rah.a. berkata, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka tidak layak baginya berkomentar tentang ayat-ayat al Quran tanpa mengetahui ilmu lughat. Sedikit pengetahuan tentang lughat tidaklah cukup karena kadangkala satu kata mengandung berbagai arti. Jika mengetahui satu atau dua arti, tidaklah cukup. Bisa jadi kata itu mempunyai arti dan maksud yang berbeda.
.
2. Ilmu Nahwu (tata bahasa), Sangat penting mengetahui ilmu Nahwu, karena sedikit saja I’rab (bacaan akhir kata) berubah akan mengubah arti perkataan itu. Sedangkan pengetahuan tentang I’rab hanya didapat dalam ilmu Nahwu.
.
3. Ilmu Sharaf (perubahan bentuk kata), Mengetahui Ilmu sharaf sangat penting, karena perubahan sedikit bentuk suatu kata akan mengubah maknanya. Ibnu Faris berkata, “Jika seseorang tidak mempunyai ilmu sharaf, berarti ia telah kehilangan banyak hal.” Dalam Ujubatut Tafsir, Syaikh Zamakhsyari rah.a. menulis bahwa ada seseorang yang menerjemahkan ayat al Quran yang berbunyi:

“(Ingatlah) pada suatu hari (yang pada hari itu) kami panggil setiap umat dengan pemimpinya. “(Qs. Al Isra [17]:71)

Karena ketidaktahuannya tentang ilmu sharaf, ia menerjemahkan ayat itu seperti ini:“pada hari ketika manusia dipanggil dengan ibu-ibu mereka.” Ia mengira bahwa kata ‘imaam’ (pemimpin) yang merupakan bentuk mufrad (tunggal) adalah bentuk jamak dari kata ‘um’ (ibu). Jika ia memahami ilmu sharaf, tidak mungkin akan mengartikan ‘imaam’ sebagai ibu-ibu.
.
4. Imu Isytiqaq (akar kata, Mengetahui ilmu isytiqaq sangatlah penting. Dengan ilmu ini dapat diketahui asal-usul kata. Ada beberapa kata yang berasal dari dua kata yang berbeda, sehingga berbeda makna. Seperti kata ‘masih’ berasal dari kata ‘masah’ yang artinya menyentuh atau menggerakkan tangan yang basah ke atas suatu benda, atau juga berasal dari kata ‘masahat’ yang berarti ukuran.
.
5. Ilmu Ma’ani, Ilmu ini sangat penting di ketahui, karena dengan ilmu ini susunan kalimat dapat di ketahui dengan melihat maknanya.
.

6. Ilmu Bayaan, Yaitu ilmu yang mempelajari makna kata yang zhahir dan yang tersembunyi, juga mempelajari kiasan serta permisalan kata.
.
7. Ilmu Badi’, yakni ilmu yang mempelajari keindahan bahasa. Ketiga bidang ilmu di atas juga di sebut sebagai cabang ilmu balaghah yang sangat penting dimiliki oleh para ahli tafsir. Al Quran adalah mukjizat yang agung, maka dengan ilmu-ilmu di atas, kemukjizatan al Quran dapat di ketahui.
.
8. Ilmu Qira’at, Ilmu ini sangat penting dipelajari, karena perbedaan bacaan dapat mengubah makna ayat. Ilmu ini membantu menentukan makna paling tepat di antara makna-makna suatu kata.
.
9. Ilmu Aqa’id, Ilmu yang sangat penting di pelajari ini mempelajari dasar-dasar keimanan, kadangkala ada satu ayat yang arti zhahirnya tidak mungkin diperuntukkan bagi Allah swt. Untuk memahaminya diperlukan takwil ayat itu, seperti ayat:

“Tangan Allah di atas tangan mereka.” (Qs. Al Faht 48]:10)
.
10. Ushu l Fiqih, Mempelajari ilmu ushul fiqih sangat penting, karena dengan ilmu ini kita dapat mengambil dalil
dan menggali hukum dari suatu ayat.
.
11. Ilmu Asbabun-Nuzul, Yaitu ilmu untuk mengetahui sebab-sebab turunnya ayat al Quran. Dengan mengetahui sebab-sebab turunnya, maka maksud suatu ayat mudah di pahami. Karena kadangkala maksud suatu ayat itu bergantung pada asbabun nuzul-nya.
.
12. Ilmu Nasikh Mansukh, Dengan ilmu ini dapat dipelajari suatu hokum uang sudah di hapus dan hokum yang masih tetap berlaku.
.
13. Ilmu Fiqih, Ilmu ini sangat penting dipelajari. Dengan menguasai hokum-hukum yang rinci akan mudah mengetahui hukum global.
.
14. Ilmu Hadist, Ilmu untuk mengetahui hadist-hadist yang menafsirkan ayat-ayat al Quran.
.
15. Ilmu Wahbi, Ilmu khusus yang di berikan Allah kepada hamba-nya yang istimewa, sebagaimana sabda Nabi Saw..,,

“Barangsiapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui.”
.

Juga sebagaimana disebutkan dalam riwayat, bahwa Ali r.a. pernah ditanya oleh seseorang, “Apakah rasulullah telah memberimu suatu ilmu atau nasihat khusus yang tidak di berikan kepada orang lain?” Maka ia menjawab, “Demi Allah, demi Yang menciptakan Surga dan jiwa. Aku tidak memiliki sesuatu yang khusus kecuali pemahaman al Quran yang Allah berikan kepada hamba-Nya.” Ibnu Abi Dunya berkata, “Ilmu al Quran dan pengetahuan yang didapat darinya seperti lautan yang tak bertepi.
.
Ilmu-ilmu yang telah diterangkan di atas adalah alat bagi para mufassir al Quran. Seseorang yang tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut lalu menfsirkan al Quran, berarti ia telah menafsirkannya menurut pendapatnya sendiri, yang larangannya telah di sebutkan dalam banyak hadist. Para sahabat telah memperoleh ilmu bahasa Arab secara turun temurun, dan ilmu lainnya mereka dapatkan melalui cahaya Nubuwwah.

.
Iman Suyuthi rah.a. berkata, “Mungkin kalian berpendapat bahwa ilmu Wahbi itu berada di luar kemampuan manusia. Padahal tidak demikian, karena Allah sendiri telah menunjukkan caranya, misalnya dengan mengamalkan ilmu yang dimiliki dan tidak mencintai dunia.”
.
Tertulis dalam Kimia’us Sa’aadah bahwa ada tiga orang yang tidak akan mampu menafsirkan al Quran:
.
(1) Orang yang tidak memahami bahasa Arab.
.
(2) Orang yang berbuat dosa besar atau ahli bid’ah, karena perbuatan itu akan membuat hatinya menjadi gelap dan menutupi pemahamannya terhadap al Quran.
.
(3) Orang yang dalam aqidahnya hanya mengakui makna zhahir nash. Jika ia membaca ayat-ayat al Quran yang tidak sesuai dengan pikirannya (logikanya), maka ia akan gelisah. Orang seperti ini tidak akan mampu memahami al Quran dengan benar.
Wallohu a’lam

Al-Faqir Nik Bakri

Sumber : http://www.harakahdaily.net.my/index.php/kesatuan-fikrah/40813-ibnu-abbas-dan-ta-wil-surah-an-nasr

ALANG IBN SHUKRIMUN | 15 April 2016.

Firman Allah SWT:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah), – (1) Dan engkau melihat manusia masuk dalam ugama Allah beramai-ramai, – (2)Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia amat menerima taubat. (3)
[Al-Nasr]

Ayat ini diturunkan bagi memberikan khabar gembira tentang peristiwa Fath Mekah. Ketika umat Islam bersedih kerana tidak dapat memasuki Kota Mekah walaupun sudah berihram pada tahun keenam Hijrah, lantaran memeterai Sulh Hudaibiah, tetapi Allah tetap menjanjikan bahawa mereka tetap akan memasuki kota Mekah nanti.

Benar sekali, dua tahun selepas perjanjian, Allah telah membuka kota suci itu kepada orang Islam tanpa berlaku peperangan. Penduduknya turut masuk Islam berduyun-duyun selepas itu. Ini kerana mereka melihat keadilan dan kebaikan Islam yang sanggup memaafkan ramai musuh-musuh yang berlaku zalim terhadap umat Islam sebelum ini.

Lain halnya pula dengan apa yang difahami oleh Ibn Abbas. Pada zaman Saidina Umar, Ibn Abbas dijemput menghadiri suatu majlis yang hanya dihadiri oleh orang-orang dewasa sahaja. Walaupun Ibn Abbas masih muda umurnya ketika itu, dia diletakkan di tengah-tengah majlis. Hadirin lain kurang senang dengan kewujudan Ibn Abbas lalu mereka berkata:

“Kenapakah kamu wahai Saidina Umar mengajak budak ini ke majlis kita? Kenapa tidak anak-anak kami turut dijemput?”

Saidina Umar ingin membuktikan walaupun Ibn Abbas seorang budak, tetapi dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ini kerana Nabi SAW telah mendoakan kepadanya ketika masih kecil, اللهم علمه التأويل
“Ya Allah ajarkanlah kepada dia ilmu ta’wil (al-Quran)”

Lalu Saidina Umar bertanya kepada semua hadirin, apa yang mereka fahami dari penurunan surah an-Nasr. Semua mereka menjawab, ia menunjukkan Islam akan menang.

Saidina Umar bertanya pula kepada Ibnu Abbas apa yang dia fahami. Kata Ibnu Abbas, sebenarnya ia adalah petanda Rasulullah SAW akan wafat. Apabila telah sempurna urusan agama, maka tugas baginda hampir selesai.

Memang Rasulullah SAW wafat beberapa bulan selepas turun ayat tersebut. Namun petanda dari ayat ini hanya diketahui oleh orang-orang lain pada zaman Saidina Umar al-Khattab. Inilah kelebihan Ibnu Abbas RA. – HARAKAHDAILY 15/4/2016

Petikan kuliah jumaat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di Masjid Rusila pada 7 Rejab 1437/15 April 2016.

Sumber : http://m.harakahdaily.net/index.php/kesatuan-fikrah/39666-surah-al-ashr-menolak-kerugian

NIK MOHAMAD ABDUH NIK ABDUL AZIZ | 25 Januari 2016.

Surah al Asr adalah antara surah al Quran yang amat bermakna walaupun ianya pendek sahaja, sekadar 3 ayat. Ia sepertilah surah al Ikhlas, pendek tetapi penuh makna dan isi. Bahkan, pendek itulah sebenarnya menjadi satu isyarat daripada Allah agar manusia mentadabburnya pada setiap patah perkataan yang diturunkan olehNya itu.

Imam al Syafi’ie rahimahullah telah berkata bahawa jikalah manusia mentadabbur surah ini dengan baik, ia sudah cukup bagi mereka untuk memahami dan menginsafi kehidupan beragama.

Ia surah Makkiyyah, diturunkan di Mekah sebelum penghijrahan baginda ke Madinah. Ia mengandungi satu pernyataan yang jelas mengenai inti ugama Islam yang kembali bertapak di Mekah melalui perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas agama tauhid itu ditelan zaman beribu tahun selepas pembinaan kaabah oleh datuk kita nabi Ibrahim alaihissalam.

Ia menegaskan pernyataan bahawa tanpa Islam, kehidupan manusia di dunia adalah satu kerugian. Kerugian sepenuhnya tanpa untung dan laba sedikit pun. Ia pernyataan dan deklarasi yang jelas dan keras. Manusia semuanya hidup dalam kerugian kecuali dia adalah muslim yang beriman dengan Allah dan melaksanakan tuntutan imannya itu dalam kehidupan.

Perhatikan kekuatan pada patah-patah perkataan dan ayat surah ini:

Demi masa,
Sesungguhnya manusia,
Berada dalam kerugian,
Kecuali mereka yang beriman,
Dan mereka beramal soleh,
Dan saling berpesan sesama mereka Dengan al haq (kebenaran)
Dan saling berpesan sesama mereka Dengan kesabaran.

Allah bersumpah dengan masa. Masa berjalan setiap saat dan detik penuh bernilai. Setiap kita dikurnia masa dan diberi ajal atau penamatnya. Ia sungguh bernilai dan tiada lagi senilainya. Ia seperti bekas atau kapsul yang mengisi pergerakan dan amal buat manusia, samada baik atau buruk. Apabila bekas itu penuh, maka ia ditutup. Tiada lagi amal selepas itu. Dilubang kubur nanti, kapsul dibuka pada tayangan pertama kali dan manusia melihat amalnya satu persatu, baik dan buruk, untung dan rugi.

Masa seperti emas. Ia modal kehidupan daripada Allah. Setiap detik berlalu adalah modal yang dihabiskan untuk memburu kehidupan terbaik. Setiap detik berupa modal itu mampu menghasilkan laba berganda untuknya. Ia sebaliknya juga boleh menghanguskan modal itu, bahkan lebih menakutkan, ia mungkin saja menanggung hutang pula.

Setiap hari, adalah perniagaan dan untung rugi. Seperti sabda al Rasul: “Setiap manusia berpagi, lalu dia meniagakan dirinya. Dia samada membebaskan dirinya (beroleh laba) atau menghancurkannya (menanggung rugi).”

Masa juga diibarat seperti pedang. Ia samada kita libaskan untuk kegunaan dan keuntungan kita atau kita biarkan ia melibas kita dan mendatangkan kerugian teruk ke atas kita.

Dengan masa, Allah bersumpah bahawa manusia semuanya di dalam kerugian. Masa yang menjadi modal kehidupan itu hangus begitu sahaja dijilat api kerugian. Dia hidup di dunia tanpa apa-apa laba dan untung buat kehidupannya di kemudian hari.

Kehidupan senang lenangnya di dunia hakikatnya hanyalah kegembiraan dan kemewahan pada hari pertama dia membuka kedai perniagaannya tanpa dia sedari bahawa keesokan dan hari-hari seterusnya adalah malapetaka dan kerugian yang bakal menjilat segala modalnya itu.

Begitu gambaran pernyataan daripada Allah yang keras dan menakutkan. Dialah yang menghadiahkan kehidupan kepada manusia dan seperti Dialah juga yang mengisytiharkan kebangkrapan kehidupan mereka. Mengapakah begitu dahsyat dan menakutkan pernyataan kehidupan di dunia ini?

Hakikat adalah sebaliknya. Bukan Allah yang mahukan manusia hidup dalam kerugian. Bahkan Dia mengurniakan kehidupan ini dengan pesanan dan bekalan yang cukup agar manusia memperolehi sebaik-baik dan sebesar-besar laba melalui nikmat masa yang dikurniakan itu.

Ia adalah perniagaan iman dan amal soleh. Bilah-bilah hari dalam kehidupan adalah digunakan untuk memperkukuhkan keimanan kepada Allah dan melaksanakan tuntutan iman itu melalui amal soleh atau segala perbuatan baik yang disenangi dan diredhai Allah. Itulah satu-satunya perniagaan yang mendatangkan keuntungan daripada modal masa yang dihabiskannya selama 70 tahun umurnya itu.

Bayangan surah al Asr adalah jelas. Allah menolak kehidupan tanpa Islam. Islam adalah satu-satunya ugama yang diredhainya. Walau apapun sistem dan ugama kehidupan selain Islam, ia adalah tertolak dan dikira tanggungan kerugian yang teruk.

Sudah pasti ia pernyataan yang dibenci oleh kebanyakan manusia. Manusia enggan berjual beli dengan Allah semata-mata. Ia mahukan kesenangan dan keuntungan tanpa mengambil mengira peringatan dan petunjuk daripada Allah. Mereka tanpa sedar telah melayari kehidupan menuju lembah kerugiaan yang takkan mampu ditebus lagi.

Justeru berlaku perbezaan pada peringkat awalnya di antara dua jalur kehidupan yang saling bertentangan. Perbezaan ini kemudiannya membawa kepada pertembungan, penentangan dan saling berbalahan.

Manusia yang beriman dengan kesyirikan dan kenafsuan akan mengerahkan segala keringat mereka untuk menonjolkan bahawa kebenaran berada di pihak mereka. Maka berlakulah kepalsuan yang melata dan sekatan-sekatan yang menghalang manusia daripada mengenal ugama Islam.

Justeru keadaan menjadi sukar. Sukar untuk mengenal dan menerima kebenaran Islam dan sukar juga untuk mempertahankannya akibat permusuhan yang nyata. Manusia yang beriman dan beramal soleh masih berada di dalam bahaya ditipu, diperdaya, didorong dan dipaksa meninggalkan ugama mereka.

Daripada kepayahan inilah, Allah mempertegaskan bahawa agama ini mestilah didukung secara bersama di antara para penganutnya demi keselamatan dan keamanan. Orang yang beriman akan sentiasa diambang bahaya sehinggalah mereka memperkukuhkan kedudukan mereka dengan saling bantu membantu dengan nasihat dan pesan memesan sesama mereka.

Membezakan kebenaran daripada kepalsuan adalah sukar. Kemudian berpegang kepada kebenaran dan mendukungnya adalah lebih sukar. Justeru bahu membahu dengan budaya pesan memesan adalah syarat utama keselamatan dan keberuntungan dalam kehidupan.

Begitulah tabiat ugama Islam. Ia agama tauhidiyah yang menolak kesyirikan. Ia juga solo tanpa agama lain yang berkongsi kebenaran dengannya. Ia memonopoli keuntungan tanpa dikongsi bersama ugama lain. Ia mempertegaskan bahawa kerugian manusia adalah pasti jika mereka menolak Islam.

Ia adalah satu kekuatan buat penganutnya untuk menjadi pendakwah yang didorong oleh kewajiban yang pasti. Mereka wajib menyampaikan Islam kepada sesama manusia agar kehidupan ini bukanlah kerugian yang nyata, bahkan keuntungan yang besar daripaada modal masa penuh bernilai yang dikurniakan Allah kepada mereka. – HARAKAHDAILY 25/1/2016

*Artikel ini adalah untuk siri kolum ‘Terang Rembulan’ akhbar Harakah.

Sumber : http://m.harakahdaily.net/index.php/kesatuan-fikrah/36100-tentera-talut-dengan-ujian-sungai

ZAHARUDIN MUHAMMAD | 25 Jun 2015.

SEMALAM saya telah coretkan tentang golongan Maadiyyah dan Ghaibiyyah. Hari ini saya ingin panjangkan tentang kisah kumpulan Maadiyyah dan Ghaibiyyah di dalam tentera Talut. Mereka mempunyai matlamat yang sama, iaitu menentang tentera Jalut yang jahat dan zalim tetapi metodologi fikir mereka berbeza.

Di dalam surah al-Baqarah, ayat 249 menceritakan kisah ini dengan firmannya bermaksud:

“Kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia: Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai, oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya maka bukanlah ia dari pengikutku, dan sesiapa yang tidak merasai airnya maka sesungguhnya ia dari pengikutku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya. (Sesudah diingatkan demikian) mereka meminum juga dari sungai itu (dengan sepuas-puasnya), kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum (sepuas-puasnya): Kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah: Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah; dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar.”

Kedua-dua kumpulan Maadiyyah dan Ghaibiyyah ini mempunyai matlamat yang sama, iaitu menentang tentera Jalut yang zalim. Golongan Maadiyyah mengukur arahan ‘jangan minum air’ ini dengan ‘cara untuk mencapai matlamat’. Secara faktanya, berperang memerlukan tenaga yang kuat. Tidak meminum air di panas terik boleh menyebabkan badan lemah, lesu dan tidak bermaya.

Jika ini berlaku, mereka tidak mampu menempuh peperangan yang besar dan berhadapan dengan tentera Jalut yang besar, kuat dan berpengalaman. Bagi mencapai matlamat kemenangan, maka arahan Allah supaya jangan minum air itu diabaikan.

Bukan kerana derhaka kepada perintah Allah, tetapi mencapai kemenangan itu adalah matlamat paling besar dan utama. Matlamat yang besar dan utama ini pada fikiran mereka membolehkan mereka mengabaikan perintah ‘jangan minum air’. Dengan bahasa lain, matlamat menghalalkan cara, justeru matlamat dan cara diukur dengan neraca maadiyyah.

Dalam masa yang sama, di sana terdapat segolongan yang beriman serta berilmu, mereka tetap menjunjung perintah Allah SWT untuk tidak meminum air melainkan semaksimum setapak tangan sahaja, bukan sampai puas. Mereka akur bahawa pada faktanya, jika tidak minum akan menyebabkan kelesuan dan lemah untuk mengharungi peperangan yang besar, tetapi perintah Allah SWT itu lebih penting dan besar.

Secara iman dan keyakinan, mereka tidak akan disia-siakan dengan kekalahan jika mereka menurut perintah Allah SWT sekalipun pada zahirnya jika menurut perintahnya, seolah-olah mereka akan kalah.

Tetapi mereka lebih percaya kepada yang ghaib yang dijanjikan oleh Allah SWT berbanding percaya dengan maadiyyah, iaitu fakta bahawa tidak minum air akan lemah seterusnya menyebabkan mereka akan kalah. Bagaimana mereka boleh menang? Itu kerja Allah, bukan kerja mereka. Kerja mereka merancang menurut batasan syarak. Mereka faham itu.

Akibat ujian ini, dariapda 80,000 bala tentera Talut, yang meminum air sungai seramai 74,000 dan yang menurut perintah Allah SWT hanya seramai 6,000 sahaja. Tak sampai 10% yang tinggal daripada keseluruhan tentera Bani Israel. Kehilangn lebih 90% tentera bukan kehendak Talut, bukan kehendak Nabi Syam’un dan bukan kehendak Nabi Daud (bersama-sama dalam tentera ini tetapi pada masa itu beliau belum diangkat menjadi rasul). Ini semua adalah ujian daripada Allah swt. Sebab itu ayat itu menyebut: “…Allah menguji dengan sungai…”

Golongan al-Ghaibiyyah yang sedikit tetapi yakin dan percaya kepada janji Allah meneruskan perjalanan untuk berjihad menentang Tentera Jabbaarin yagn dipimpin oleh Jalut. Dua kumpulan yang tidak seimbang, tentera Jalut mempunyai bilangan hampir 100,000 bala tentera (menurut sebahagian riwayat) ditentang oleh tentera Talut yang hanya berbaki 6,000 bala tentera.

Bukan setakat 6,000 bala tentera menentang hampir 100,000, tetapi tentera Talut tidak berpengalaman kerana mereka kebanyakan para petani dan tok lebai berbanding dengan tentera Jalut yang berpengalaman lama dan luas dalam bidang peperangan.

Maadiyyahnya (fakta, statistik, figur dan lain-lainnya) menunjukkan mustahil mereka boleh menang. Pun begitu, keyakinan kepada janji ghaib bahawa Allah bersama golongan yang benar dan sabar itu dipahat di dalam sanubari mereka.

Dalam keadaan maadiyyahnya tipis untuk mereka menang, tetapi dengan semangat dan keyakinan yang tinggi mereka melaungkan: “Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah; dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar.”

Akhirnya, 6,000 golongan yang beriman ini diberikan kemenganan oleh Allah SWT bukan dengan fakta, angka dan statistik, tetapi kemengan ini adalah kemengan dengan izin Allah SWT, iaitu kemenangan dengan izin ini akan melangkaui statistik, fakta dan angka. Firman Allah SWT, bermaksud:

“Oleh sebab itu, mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah,” (Al-Baqarah: 251).

Oleh sebab itu, kita yakin dan percaya kepada janji Allah bahawa izzah dan kekuatan Islam tidak bergantung kepada sokongan bukan Islam. Tetapi Allah yang memberikan izzah dan kekuatan kepada kita dengan akhirnya bukan Islam akan bersama-sama memberikan sokongan kepada kita.

Dua perkara yang berbeza. Firman Allah SWT bermaksud:

“(Orang munafik ialah) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Tidaklah patut mereka (orang-orang munafik) mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah, (diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakiNya).” – (An-Nisa: 139)

Itulah perkara ghaib yang kita yakini. – HARAKAHDAILY 25/6/2015

Tarikh : 19 Jun 2015  / 02 Ramadhan 1436H

Lokasi : Masjid Rusila Terengganu

Penyampai : Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang

1) YB Dato’ Ustaz Nassuruddin Daud

20 YB TGNA

 

Tidaklah aku jadikan jin dan manusia

Sumber : di sini

MENURUT satu pendapat lain daripada Ikrimah, Allah SWT jadikan bagi manusia dan jin itu syaitan-syaitan untuk diri masing-masing. Di mana syaitan-syaitan berkenaan akan bertemu antara satu sama lain menceritakan bagaimana cara mereka menyesatkan pengikut-pengikut mereka.

Tidak ada dinamakan syaitan di kalangan jin dan manusia tetapi Allah telah lahirkan bagi mereka syaitan-syaitan yang menggoda dan menyesatkan manusia dan jin.

Mereka saling bantu membantu antara satu sama lain untuk menyesatkan manusia dan jin sebagaimana firman Allah yang bermaksud, “Sebahagian daripada mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain dengan kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya.” (Surah al-An’am: 112)

Ikrimah juga dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahawa syaitan manusia dimaksudkan dengan syaitan yang menyesatkan manusia, sementara syaitan jin dimaksudkan syaitan yang menyesatkan jin. Syaitan-syaitan berkenaan bertemu antara satu sama lain. Berkatalah salah seorang dari mereka kepada rakan-rakannya: “Sesungguh aku telah menyesatkan pengikut-pengikut ku dengan cara demikian, demikian. Manakala engkau pula menyesatkan pengikut engkau dengan cara begini, begini.” Mereka belajar cara menyesatkan pengikut-pengikut mereka antara satu sama lain.

Sementara Ibnu Jarir mengambil kefahaman daripada penjelasan ini dengan menyatakan bahawa, yang dimaksudkan dengan syaitan-syaitan manusia itu sebagaimana dijelaskan oleh Ikrimah dan as-Suddi ialah syaitan-syaitan daripada kalangan jin yang menyesatkan manusia bukan yang dimaksudkan syaitan-syaitan manusia yang menyesatkan sesama manusia.

Tidak syak lagi inilah zahir percakapan Ikrimah. Manakala pendapat As-Suddi pula (pada pandangan Ibnu Jarir) tidak seperti makna yang dimaksudkan itu.

Ertinya manusia dan jin ada syaitan masing-masing. Manusia ada syaitannya yang menyesatkan mereka dan jin pula ada syaitannya yang menyesatkan mereka.

Sesungguhnya telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim seumpama itu daripada Ibnu Abbas daripada riwayat ad-Dhohhaq. Berkata Ibnu Abbas, sesungguhnya bagi jin ada syaitan yang menyesatkan mereka daripada kalangan jin, manakala manusia ada syaitan yang menyesatkan mereka daripada kalangan manusia.

Bertemu kedua-dua mereka (syaitan daripada kalangan jin dan manusia) sambil menceritakan cara mereka menyesatkan pengikut-pengikut mereka masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini yang bermaksud, “Sebahagian daripada mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain dengan kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdayakan pendengarnya.” (Surah al-An’am: 112)

Apa yang sahihnya ialah apa yang terdahulu disebut daripada hadis Abi Zar bahawa sesungguhnya bagi manusia terdapat syaitan-syaitan terdiri dari kalangan mereka dan begitu juga jin terdapat syaitan-syaitan di kalangan mereka. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan syaitan itu ialah setiap sesuatu yang mendurhakai Allah SWT.

Yang demikian itulah telah dinyatakan dalam hadis sohih Muslim yang diriwayatkan dari Abi Zar bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud, “Anjing hitam itu adalah syaitan.”

Allah sahaja yang mengetahui maksud sebenar hadis ini. Ertinya ada terdapat syaitan di kalangan anjing. Untuk menjelaskan perkara ini banyak riwayat lain menjelaskan bahawa syaitan akan merupakan dirinya seperti binatang termasuk anjing, ular dan seumpamanya dengan merupakan tubuhnya berwarna hitam terutama di waktu senja.

Oleh sebab itu jika ditemui binatang yang dalam keadaan mencurigakan di waktu senja dan badannya berwarna hitam maka halaulah mereka dan ada ulama menasihatkan supaya jangan membunuh mereka.

Jika ditemui binatang dalam keadaan situasi berkenaan maka berkatalah kepadanya: “Wahai binatang, jika engkau syaitan, pergilah kamu dari kami sejauh-jauhnya dan janganlah kamu mengganggu kami lagi.”

Jika didapati ia masih tidak bergerak, masih berada di situ dan ia boleh mengancam keselamatan nyawa kamu, maka bolehlah ia dibunuh kerana ia bukan syaitan tetapi binatang biasa. Allah sahajalah yang Maha mengetahui segala-galanya.

Sementara itu berkata Mujahid dalam menafsirkan ayat ini, sesungguhnya orang-orang kafir di kalangan jin itu adalah syaitan, mereka membisikkan sesuatu kepada syaitan daripada kalangan manusia yakni orang-orang kafir dari kalangan mereka dengan kata-kata dusta yang indah susunannya untuk memperdayakan pendengarnya.

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

Pembimbing : Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang

sunset

Sumber : http://www.eperjuangan.com/2013/07/surah-yusuf-harga-sebuah-kesabaran.html

Pengarang kitab tafsir kontemporari berjudul “Fi Zilalil Quran”, karangan Sayyid Qutb menyatakan bahawa antara surah yang Allah turunkan kepada Rasulullah s.a.w pada masa-masa sukar dalam sejarah dakwah dan kehidupannya, adalah surah Yusuf. Surah ini diturunkan antara ‘amul huzni (tahun duka cita kerana kematian Abu Talib dan isterinya Khadijah binti Khuwailid) dan antara baiah ‘Aqabah pertama yang dilanjutkan sehingga ke baiah ‘Aqabah kedua.

Pada saat itu, baginda Rasulullah selain mengalami kesedihan kerana ditinggalkan dua orang yang menjadi sandarannya, baginda turut mengalami kepedihan akibat pemulauan masyarakat jahiliyyah yang terdiri daripada kaumnya sendiri, bangsa Quraish. Maka Allah menceritakan kepada Nabi-Nya yang mulia, kisah Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim, yang juga mengalami berbagai-bagai ujian dan cubaan yang getir.

Saudara-saudara Nabi Yusuf sendiri sanggup menghumbankannya ke dalam sumur agar menjadi umpan haiwan-haiwan liar dan buas, dengan harapan hilanglah Yusuf dari perlindungan dan perhatian orang tuanya iaitu Ya’qub a.s. Nabi Yusuf hidup dalam gelandangan, dan terus diuji dengan tipu daya isteri penguasa Mesir. Baginda selanjutnya dihumban ke dalam penjara setelah sebelumnya hidup dalam kemewahan istana sang penguasa.

Kepahitan tersebut ditempuhi dengan tabah dan sabar, di mana selepas itu Nabi Yusuf diuji pula dengan kemakmuran dan kekuasaan yang mutlak di tangannya. Nabi Yusuf ditugaskan mengatur urusan sosial dan perekonomian masyarakat. Akhirnya Nabi Yusuf kembali menghadapi saudara-saudaranya yang dahulu telah cuba memerangkap untuk membunuhnya, dalam pada masa yang sama mereka jugalah yang menjadi sebab ujian-ujian dan penderitaan dalam kehidupan Nabi Yusuf sehingga mencapai puncak kekuasaan.

Sekalipun saudara-saudaranya membenci dan mencemburuinya, apa yang mustahak di sini adalah bagaimana semua ujian itu dihadapi Yusuf dengan penuh sabar sambil terus melanjutkan peranannya menyampaikan dakwah tauhid dan menyelamatkan masyarakat dari kesengsaraan. Surah ini (surah Yusuf), kata Sayyid Qutb, bertujuan menghiburkan serta memantapkan hati orang yang diuji dengan pengusiran dan pemulauan. Bagaimana Nabi Yusuf menyelesaikan semua masalah yang menimpanya dengan satu kalimah, iaitu ‘sabar’.

Di dalam surah Yusuf mengandungi isyarat tentang berlakunya sunnatuLlah ketika para Rasul merasa putus asa menghadapi kaumnya, bahawa akan ada jalan keluar yang membawa kepada kegembiraan yang didambakan setelah sekian lama mengalami ujian dan cubaan. Penceritaan kisah Nabi Yusuf bukan hanya sekadar bertumpu kepada ketampanannya sahaja, malah seharusnya kita merasai momentum perjuangan Nabi Yusuf a.s menghadapi tekanan dan cabaran.

Surah Yusuf adalah kisah yang paling lengkap dari segi liputannya. Lantaran itu, di dalam surah Yusuf disebut oleh Allah antara ‘ahsanul qasasi’ (kisah yang terbaik), kerana di dalamnya banyak mengandungi ‘ibrah (pelajaran) bagi orang-orang yang beriman dan memanfaatkan akal dengan membawa pesan induknya iaitu; maslahah kehidupan duniawi-ukhrawi, sabar menanggung derita dan sifat pemaaf ketika berkuasa.

“Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) seindah-indah kisah dengan jalan Kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu, adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya.” (Yusuf:3)

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (Yusuf:111)

Secara khusus surah ini menjadi bekalan yang sangat berharga kepada pelanjut perjuangan harakah Islamiyah, untuk menyiapkan kesabaran di atas kesabaran dalam mengharungi medan perjuangan di jalan dakwah. Barangkali, masalah-masalah yang menimpa kepada harakah Islamiyah adalah petanda masih ada resepi-resepi kejayaan yang belum selesai kita capai, atau masih belum sampai tahap kepiawaiannya.

Kerana kesabaran Yusuf a.s, Allah menyiapkannya ujian untuk mencapai hikmah dan ilmu. Sayyid Qutb berkata, “Inilah Yusuf! Saudara-saudaranya menghendaki sesuatu terhadapnya, tetapi Allah menghendaki sesuatu yang lain untuknya. Kerana Allah itu berkuasa atas segala urusan-Nya. Sedangkan saudara-saudara Yusuf tidak berkuasa atas urusan mereka sehingga Yusuf dapat lepas daripada tangan mereka dan bebas dari apa yang mereka kehendaki terhadapnya.”

Jadi, makar (muslihat busuk) kaum pendengki kadangkala menjadi transisi menuju kemenangan dan kemuliaan daripada Allah. Makar yang mereka rencanakan dijadikan jalan oleh Allah untuk membina kehebatan insan yang dikasihi-Nya.

“Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyedari.” (An-Naml:50)

Ketika saudara-saudara Yusuf datang memohon pertolongan. Disinilah Nabi Yusuf diuji, apakah ia tetap sabar atau melempiaskan kemarahannya ke atas perilaku zalim saudara-saudaranya itu? Ternyata Yusuf memilih kesabaran dan memaafkan saudara-saudaranya itu.

“Dia (Yusuf) berkata; Pada hari ini tiada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan Dia-lah Maha Penyayang di antara para penyayang.” (Yusuf:92)

Begitulah juga luasnya samudera kemurnian hati Rasulullah s.a.w ketika baginda berkata di saat Fathu al Makkah kepada musuh-musuhnya, “Hari ini aku katakan sebagaimana saudaraku Yusuf a.s. bahawa tiada cercaan terhadap kamu, pergilah kalian kerana kalian adalah orang-orang yang bebas.” – rujuk sirah Ibnu Hisham

“Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.” 

“Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan juga tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang mempunyai kelebihan yang besar.” (Fussilat:34-35)

Di jalan dakwah ini, seorang aktivis mesti memiliki persiapan spritual dan mental untuk menghadapi makar para pendengki atau musuh dakwah. Kerana makar itu adakalanya merosakkan reputasi kehormatan dan menjadikan kita terhina. Namun yakinlah, selama kita ikhlas dalam melangkah, Allah sentiasa membimbing dan menolong kita. Yakinlah ujian dan cubaan, hanyalah untuk sementara waktu sahaja sifatnya.

Keyakinan ini mendokong peribadi Nabi Yusuf a.s untuk meninggalkan legasi moral kemanusiaan yang cukup memberikan inspirasi kepada umat Muhammad s.a.w bahawa pada saat paling genting, masih ada rahmat Allah, ketika pada saat susah, masih ada sifat pemurah, ketika meratanya kesengsaraan, masih ada kemanusiaan. Kesusahan bukan alasan untuk meninggalkan kepedulian.

Semoga kita mendapat iktibar daripada khabar gembira (ahsanul qasas) surah Yusuf ini untuk terus bergerak menyongsong kegemilangan masa hadapan. Kesimpulan daripada artikel ini maka dapatlah kita mengambil beberapa pelajaran;

  • Sabar menghadapi makar perancangan musuh dengan memohon pertolongan Allah Taala. Sesungguhnya kesabaran itu akan mengiringi kita kepada kebangkitan. “Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke bahu lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah.”
  • Makar para pendengki kadang-kadang menjadi kesempatan bagi para pendakwah untuk menjana kekuatan. Ia menjadi wahana tarbiyah rabbaniyyah dalam rangka mematangkan persiapan mengharungi medan yang lebih luas.
  • Islam tidak mengajarkan umatnya berputus asa, sebaliknya mestilah terus berusaha mencari jalan untuk keluar daripada kesempitan.
  • Apapun bidang keahlian dan kerjaya kita, tidak pernah walau sesaat Yusuf a.s melupakan misi asasinya iaitu dakwah dan tarbiyah membina ummah.

Oleh : Mohd Azmir bin Maideen

%d bloggers like this: