Tarikh : 30 November 2016

Lokasi : Dewan KAFA JAKIM Tawau