Tarikh : 22 November 2016

Lokasi : Bahagian Penyelidikan & Informasi JHEAINS

Tugasan kami ialah memastikan tulisan yang terdapat pada bahan tersebut, adakah ayat al-Quran atau bukan, dan jika ayat al-Quran menepati kaedah penulisan atau bukan. Keputusan atau ulasan JHEAINS akan diserahkan kepada pihak muzium.