Tarikh : 2 Oktober 2016

Lokasi : Kinarut Papar

20161001_125249 20161001_125558