Sumber : Web JHEAINS

Hari ini, iaitu tanggal 16 September adalah hari penuh sejarah bagi seluruh rakyat negara ini. Ini kerana, pada tarikh ini pada tahun 1963 lalu, terbentuklah negara Malaysia secara rasmi menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Pembentukan Malaysia bukan sahaja membawa kepada penyatuan dua wilayah yang dipisahkan oleh Laut China Selatan, malah ia juga membawa kepada penyatuan pelbagai kaum dan etnik yang berlainan agama dan budaya.

Oleh hal yang demikian, dengan adanya sambutan Hari Malaysia setiap kali tarikh keramat 16 September ini, diharapkan kecenderungan untuk melihat Semenanjung, Sabah dan Sarawak sebagai entiti yang berada dalam wilayah yang berasingan akan terhakis. Sambutan hari ulang tahun pembentukan Malaysia ini juga diharap terus dihayati, dikenang dan dihargai bukan sahaja oleh rakyat Sabah dan Sarawak tetapi juga seluruh warganegara Malaysia tanpa mengira kaum, etnik dan agama.

Menghayati, mengenang dan menghargai pembentukan Malaysia begitu penting kerana membina perpaduan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat bersifat majmuk bukanlah satu usaha yang mudah. Sedangkan perpaduan, kesatuan dan keharmonian adalah aset paling berharga untuk mencapai taraf negara yang aman dan maju berpendapatan tinggi. Maka, kini bukanlah masanya untuk rakyat berselisih faham dan berpecah belah, tetapi adalah masa untuk melestarikan kesatuan negara bangsa Malaysia walau apa dugaan yang merintang.

Antara pendekatan dalam melestari dan mengekalkan kesatuan Malaysia ialah menghargai kepelbagaian yang wujud di kesemua negeri di negara ini. Kepelbagaian sosial yang merangkumi etnik, ras, agama, budaya, adat resam dan sosio-ekonomi yang berbeza hendaklah diterima seadanya. Kepelbagaian yang wujud itu adalah anugerah Allah SWT yang secara langsung mencerminkan kebesaran dan kekuasaan-Nya dalam mencipta dan mentadbir alam semesta ini. Firman Allah SWT:

Maksudnya: “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu).” (S. AlHujurat: 13).

Berpandukan kepada mafhum firman Allah SWT ini, kepelbagaian negeri, kaum dan etnik yang menghiasi negara kita merupakan sebahagian daripada tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Dengan hal yang demikian, kewujudan negeri-negeri di Malaysia dengan kepelbagaian kaum, etnik dan agama yang menghuninya hendaklah dilihat sebagai satu rahmat.

Sebagai satu rahmat Allah, maka ia hendaklah dihargai, diterima dan disyukuri dengan memastikan kepelbagaian yang wujud itu tidak menjadi tembok pemisah dalam memulihara kesatuan bangsa. Dengan kata lain, meskipun berlainan negeri, berlainan suku keturunan, berlainan bahasa, berlainan agama dan budaya, kita semua mesti berpegang kepada beberapa prinsip untuk melestarikan perpaduan dan kesatuan bangsa. Prinsip-prinsip berkenaan adalah saling menghormati, sikap bertoleransi, menjaga sensitiviti dan saling mempercayai antara satu sama lain di samping mengikis semangat kesukuan, kenegerian dan wilayah.

Lihatlah dan renungkanlah perpecahan dan pergaduhan yang berlaku sesama sendiri di antara pendudukpenduduk di sesetengah negara seperti di Syria, Iraq, Yaman dan lain-lain lagi. Kerana perpaduan dan kesatuan bangsa tidak wujud, maka terjadilah perselisihan, pergaduhan dan juga peperangan saudara. Akibatnya, hidup rakyatnya dipenuhi dengan penderitaan dan kesengsaraan, banyak harta benda musnah dan beribu-ribu nyawa terkorban, termasuk kanak-kanak, wanita dan warga emas.

Keadaan sedemikian sudah semestinya dijadikan teladan dan pengajaran oleh rakyat negara ini, apatah lagi keadaan masyarakat kita yang bersifat majmuk. Ini berikutan dengan terdapatnya anasir yang tidak suka melihat persefahaman dan kerjasama wujud di kalangan masyarakat kita. Mereka lebih suka melihat masyarakat kita berselisih faham dan tidak bersatu padu sehingga sanggup memainkan isu-isu sensitif seperti sentimen kenegerian, kaum, agama dan sebagainya untuk kepentingan tertentu.

Kita sebagai rakyat beragama Islam bukan sahaja dituntut supaya berwaspada dan mengawasi kegiatankegiatan golongan anti masyarakat berkenaan, malahan kita juga berkewajipan menghindari perselisihan dan perpecahan sesama sendiri. Perbuatan menyala api perselisihan dan anti kesatuan dan perpaduan tidak boleh dibiarkan merebak dan berkembang kerana ia boleh melemahkan kesatuan ummah dan negara bangsa. Ini sejajar dengan firman Allah SWT dalam al-Quran:

Maksudnya: “Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantah; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati); Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar.” (S. Al-Anfal: 46).