Archive for 26 Ogos 2016


Tarikh : 26 Ogos 2016

Lokasi : Masjid Rusila Terengganu

Pengkuliah : Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang

Sumber : Web JHEAINS

Negara kita menyambut Hari Wanita Kebangsaan pada 25 Ogos setiap tahun. Sambutan ini sebagai tanda pengiktirafan kepada wanita atas sumbangan mereka di dalam pembangunan, kemajuan Negara dan umat Islam di Negara ini.

Wanita juga menjadi ejen kepada perubahan dalam masyarakat dan menyumbang pembangunan ekonomi dan sosial di Negara ini. Manakala antara objektif atau tujuan utama Sambutan Hari Wanita Kebangsaan tahun ini, ialah:

1. Memberi pendedahan, maklumat dan pengetahuan kepada masyarakat umum terutamanya kepada golongan wanita mengenai isu, peluang dan cabaran yang bakal dihadapi dan persekitaran masa kini dan akan datang agar wanita mempunyai daya saing untuk mencapai perkongsian saksama antara wanita dengan lelaki.

2. Melalui Sambutan ini, kerajaan dapat merealisasikan usaha membentuk masyarakat Malaysia yang progresif dan seimbang dengan luas kepada masyarakat. Golongan wanita dapat mengarusperdanakan kepentingan wanita untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya agar dapat merealisasikan aspirasi kerajaan dengan membangunkan modal insan yang berilmu, berwawasan, mempunyai daya kreativiti dan inovasi serta menghayati nilai-nilai murni.

Untuk mencapai objektif ini, umat Islam mempunyai ramai ikon wanita Islam terhebat sepanjang zaman, antara model dan contoh teladan itu ialah Siti Khadijah binti Khuwailid RA, beliau seorang wanita mulia, berpengaruh, bangsawan, hartawan dan dermawan.

Beliau merupakan isteri Baginda Rasulullah SAW. Inilah ikon tersohor umat Islam, terkenal sebagai tokoh perniagaan di zaman itu. Siti Khadijah RA adalah Ummul Mukminin pertama, seorang wanita yang tabah, gigih, sentiasa memberikan dorongan kepada Rasulullah SAW, suaminya dalam perjuangan dan dakwah suaminya mengajak umat manusia ke jalan Allah.

Malah beliau juga menjadi penolong, pembantu dan pembela Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas mulia menyeru manusia ke jalan Allah SWT.

Allah SWT menjadikan lelaki dan wanita atau perempuan supaya saling kenal-mengenal antara satu dengan lain demi melaksana perintah Allah SWT memakmur dan membangunkan ummah dan Negara, firman-Nya di dalam Al-Quran:

Maksudnya: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenalkenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu)”. (Surah Al-Hujuraat, ayat 13)

Sehubungan itu, Sambutan Hari Wanita Kebangsaan kali ini juga secara khusus untuk memberikan manfaat dan faedah sebaik-baiknya kepada wanita di Negara ini, antaranya:

1. Sebagai satu platform untuk mengintegrasikan wanita dalam pelbagai aspek atau bidang.

2. Merealisasikan hasrat kerajaan dalam membentuk warga Malaysia yang progresif dan seimbang terutama dikalangan wanita.

3. Menyalurkan maklumat bagi meningkatkan ilmu pengetahuan kepada wanita supaya dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan masyarakat dan Negara.

4. Sebagai platform kepada wanita dalam mengutarakan pandangan dan juga isu dalam agenda pembangunan wanita.

5. Mewujudkan jalinan kerjasama dan perpaduan agar dapat diperkukuhkan melalui persefahaman yang terjalin.

%d bloggers like this: