Tarikh : 24 Ogos 2016

Lokasi : Bukit Uhud, Surau Flet Gelung Bilal, Kuala Terengganu