Tarikh : 8 Januari 2016

Lokasi : Rumbia Coffee House, De Palma Hotel Shah Alam

Pengkuliah : Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmoodi