Tarikh : 22 Mac 2016

Lokasi : Putatan Sabah

c360_2016-03-22-18-49-15-744 c360_2016-03-22-18-50-00-929