Tarikh : 2 Mac 2016

Penceramah : Ustaz Muhammad Nazmi Karim