Tarikh : 27 November 2015

Lokasi : Unitar Sabah, Jalan Bundusan
C360_2015-11-27-00-04-18-230 C360_2015-11-27-00-23-06-428 C360_2015-11-27-00-41-34-273