Tarikh : 4 Julai 2015 (Sabtu)

Lokasi : Kolej Sidma / Unitar Jalan Bundusan

IMG-20150704-WA0217 IMG-20150704-WA0218 IMG-20150704-WA0219 IMG-20150704-WA0226 IMG-20150704-WA0239