Tarikh : 20 & 21 Mei 2015

Lokasi : Pusat Pendidikan Islam an-Nur, Taman Austral Kepayan

KTHM, M96 (1) KTHM, M96 (2) KTHM, M96 (3) KTHM, M96 (4) KTHM, M96 (5) KTHM, M96 (6)