Tarikh : 20 Mac 2015

Lokasi : Medan Ilmu Kota Bharu Kelantan

Penyampai :

  1. Ustaz Ahmad Fathan
  2. Ustaz Mansur Yahya