Tarikh : 11 Mac 2015

Lokasi : Pusat Pendidikan Islam an-Nur Taman Austral Kepayan

KTHM M91 (1) KTHM M91 (2) KTHM M91 (3)