Tarikh : 4 & 5 Mac 2015

Lokasi : Pusat Pendidikan Islam an-Nur, Taman Austral Kepayan

KTHM M90 (1) KTHM M90 (2) KTHM M90 (3) KTHM M90 (4) KTHM M90 (5) KTHM M90 (6)KTHM M90 (8) KTHM M90 (9) KTHM M90 (10) KTHM M90 (11)