Tarikh : 21 Januari 2015

Lokasi : Pusat Pendidikan Islam an-Nur Taman Austral Kepayan

KTHM M84 (1) KTHM M84 (2) KTHM M84 (3)