Archive for 28 Januari 2015


Sumber : http://www.m.harakahdaily.net/index.php/kesatuan-fikrah/33501-bolehkah-zakat-isteri-bayar-hutang-suami

HAMIZUL ABDUL HAMID | 27 Januari 2015.

Saya seorang isteri yang berkerjaya dan punya pendapatan saya agak besar. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, perniagaan suami saya merudum dan beliau menanggung rugi. Akibatnya, beliau hampir diisytiharkan muflis.

Setelah berbincang, saya mahu membantu beliau menyelesaikan masalah hutang piutang dengan cara menggunakan wang zakat saya yang dibayar in-advance. Maksudnya, saya akan mengira jumlah zakat saya buat beberapa tahun ke hadapan dan saya akan menjelaskannya lebih awal kepada suami saya. Soalan saya, adakah syarak mengizinkan perbuatan ini?

Terima kasih kerana mahu bertanya sebelum melaksanakan keputusan perbincangan tersebut. Suka dinyatakan, seorang suami memang boleh menerima zakat daripada isterinya, kerana suami bukanlah tanggungan wajib si isteri. Manakala, orang yang berhutang juga memang merupakan salah satu asnaf zakat, iaitu asnaf al-gharimin. Islam juga memberikan keizinan kepada pembayar zakat untuk menunaikan zakatnya lebih awal dari waktu haul zakatnya, yakni mendahului tempoh wajibnya.

Maka, jika kita melihat secara sepintas lalu, secara asasnya tindakan puan untuk menyerahkan keseluruhan zakat puan kepada suami puan, langsung tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Benarkah begitu?

Sebelum kita pergi lebih lanjut, maka terlebih dahulu ada baiknya kita memahami dengan minda yang jernih tentang prinsip, matlamat dan roh zakat. Ini kerana, zakat adalah amalan ijtimai’e (kebajikan dan keadilan sosial) yang ruang lingkupnya amat luas.

Sungguhpun zahirnya kita tidak melanggar kehendak syarak, namun itu tidak bererti apa yang akan kita lakukan itu berbetulan dengan prinsip, matlamat dan roh zakat. Dr Yusuf al-Qaradawi telah pun membicarakan secara rinci perihal ini di dalam kitabnya Hukum Zakat, pada halaman 877-885 dengan tajuk ‘Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat’.

Realitinya, prinsip, matlamat dan roh zakat amat jelas, iaitu menyantuni dan memenuhi keperluan umat Islam yang termasuk ke dalam kategori lapan asnaf zakat, iaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibn sabil.

Maka, dalam hal ini, para fuqaha menyatakan secara jelas, seorang muzakki itu adalah tidak wajar hanya menyerahkan keseluruhan hartanya hanya kepada salah satu asnaf zakat sahaja. Tindakan ini secara langsung telah menidakkan hak asnaf atau mustahiq lain yang juga berhak ke atas harta zakatnya.

Sebagai rujukan, pada pandangan Imam Syafie sendiri, zakat yang hendak diagihkan itu mestilah dibahagikan kepada setiap golongan yang telah disebutkan (kecuali asnaf amil), dan seandainya kesemua golongan asnaf itu ada, maka zakat itu wajib diserahkan kepada semua asnaf dan tidak boleh dikecualikan walaupun satu golongan. Cuma sebahagian fuqaha telah memberikan kelonggaran dengan tidak mewajibkan kesamarataan dalam pengagihan zakat.

Bahkan pada sisi Syafie, seseorang yang mahu mengagihkan sendiri zakatnya, maka mereka mestilah memberikannya kepada sekurang-kurangnya tiga orang daripada setiap golongan asnaf, sekiranya bilangan asnaf itu terlalu ramai.

Maknanya, asnaf fakir tiga orang, miskin tiga orang, mualaf tiga orang dan begitulah seterusnya sehingga memenuhi semua tujuh asnaf (di sini asnaf amil tidak dimasukkan sebagai penerima, kerana ia diagihkan sendiri oleh pemilik harta zakat) (Rujuk Hukum Zakat, hal. 664).

Di samping itu, memang ada juga dalam kalangan ulama fikah lain yang membolehkan ia diserahkan walaupun hanya kepada satu golongan. Namun dalam hal ini, Imam Malik pula menegaskan: “(hendaklah) diserahkan (zakat itu) kepada yang paling memerlukan.” (Rujuk Fiqhul Manhaji al-Shafie, Jilid 1, hal. 466 – 467).

Apa yang dapat difahami di sini ialah, para fuqaha telah meletakkan keutamaan agar pengagihan zakat itu hendaklah berpandukan kepada pertunjuk ayat 60 dalam surah at-Taubah, iaitu mestilah diutamakan golongan fakir, miskin dan mualaf sebelum gharimin (orang berhutang).

Maka, apabila seseorang itu memberikan zakatnya tanpa merujuk kepada hierarki keutamaan asnaf, sudah pasti berlaku ‘ketempangan’ di sini. Ia juga telah mencanggahi pandangan yang dikeluarkan oleh Imam as-Syafie sendiri.

Dalam pada itu, sungguh pun fuqaha menyatakan, adalah harus bagi seseorang muzakki itu untuk mendahulukan haul zakatnya; namun fuqaha juga menyatakan, ia hendaklah dengan syarat bahawa orang yang bakal menerima zakatnya itu, berkekalan dia sebagai mustahiq zakat sehinggalah tempoh yang sepatutnya.

Misalnya, jika puan mengeluarkan zakat bagi suami puan dari tahun 2010 sehingga tahun 2015, maka adakah puan pasti sehingga tahun 2015 itu, suami puan masih lagi seorang asnaf zakat? Ini kerana, dalam perkiraan zakat, ia masih mengambil kira haul sebenar ketika mana zakat itu sepatutnya dikeluarkan. Seandainya ketika itu penerima sudah terkeluar dari kelompok mustahiq zakat, maka pemberian itu bukan lagi dianggap sebagai zakat (rujuk Fiqhul Manhaji al-Shafie, Jilid 1, hal. 458).

Maka, dalam mempertimbangkan pelbagai sudut agar zakat yang dikeluarkan itu benar-benar mencapai matlamat dan menepati rohnya, maka sayugianya dicadangkan agar puan tidak memberikan keseluruhan zakat puan itu hanya kepada satu sasaran sahaja.

Ini kerana, ia bukan sahaja akan menidakkan hak yang sepatutnya turut dimiliki oleh asnaf lain; bahkan dikhuatiri pertimbangan itu lebih kerana atas kepentingan peribadi dan individu.

Sebaik-baiknya, hendaklah puan membahagikan zakat itu kepada tiga bahagian dan menyerahkan dua bahagian kepada institusi zakat agar ia dapat dilestarikan kepada asnaf zakat yang lain dan hanya sepertiga yang puan serahkan kepada suami puan atas asnaf gharimin.

Ini kerana mengambil kira suami puan adalah orang yang rapat dengan puan, dan Islam juga menuntut agar seseorang itu mengambil kira faktor kekerabatan ini dalam memberikan sedekahnya. Manakala jumlah sepertiga, kerana ia adalah jumlah minimal yang sesuai dan tidak dilihat berlebih-lebihan serta tidak pula terlalu kecil bagi menampung keperluan suami puan. Misalnya, jika zakat puan adalah RM1 juta, maka 1/3 adalah RM333 ribu.

Ingin saya nukilkan di sini sedikit cuplikan dari kitab Hukum Zakat, susunan al-‘Allamah Syeikh Yusuf al-Qaradawi, iaitu: “Sesungguhnya keperluan (agihan zakat) itu adalah berbeza antara satu sama lain (dalam kalangan asnaf zakat). Yang penting adalah, kalaupun kelebihan itu ada, maka hendaknya (ia diberikan) berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan, bukan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu, dan dengan tidak merugikan sasaran (asnaf) atau peribadi yang lain.” (Hukum Zakat, hal. 671). Wallahua’lam. – http://www.hamizul.com/

Sumber : http://m.harakahdaily.net/index.php/kesatuan-fikrah/33512-meluruskan-tugas-kenegaraan-pimpinan-dan-ahli-parlimen-pas

DATUK DR MOHD KHAIRUDDIN AMAN RAZALI | 28 Januari 2015.

1. PAS sebagai sebuah gerakan Islam yang melibatkan diri dalam demokrasi dan menyertai pilihan raya sebagai wadah membangunkan hadharah Islamiyyah (ketamadunan Islam) di negara ini menjadikan politik Islam sebagai panduan dalam menentukan sikap dan pendirian serta dalam menyusun program dan aktivitinya bagi mendepani pelbagai cabaran semasa dan bagi mencapai matlamat penubuhannya.

2. Tujuan penglibatan dan penyertaan ini adalah untuk menegakkan agama dan merealisasikan perhambaan kepada Allah s.w.t., menegakkan keadilan, serta memperbaiki keadaan manusia. Natijah daripada yang demikian itu, keburukan dan kebobrokan akan hilang, kebaikan akan tersebar luas dan perangai manusia menjadi elok dan sangat bermanfaat untuk orang lain. Demikianlah Islam menjadi rahmat untuk sekalian alam dan memberikan hak kepada semua.

3. Matlamat ini tidak hanya dibatasi oleh gerak kerja kepolitikan untuk mendapatkan kekuasaan semata-mata. Sebaliknya ia bertujuan untuk memperjuangkan di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredhaan Allah. Sama ada dengan atau tanpa kekuasaan, matlamat ini tidak harus sama sekali dikebelakangkan. Keghairahan terhadap kekuasaan semata-mata tanpa bermatlamatkan Islam hanyalah kegemaran orang yang bercita-citakan keduniaan.

4. Politik Islam atau siyasah syar’iyyah yang dimaksudkan itu adalah sebuah keterangkuman ilmu dan kemahiran yang terkandung di dalamnya disiplin, prinsip dan pelaksanaan yang bertepatan dan selari dengan teks al-Quran, as-Sunnah, Qiyas, Ijmak dan kaedah-kaedah syarak serta dasar-dasar amnya bagi menjaga urusan umat manusia.

5. Islam yang menjadi anutan diri, dasar parti dan risalah dakwah ini mestilah disampaikan kepada seluruh manusia lain dalam prinsip dan bentuknya yang sebenar yang bersifat dengan kesyumulan (komprehensif) yang mengandungi ibadah, munakahat, muamalat dan jinayah, bukannya Islam yang terpisah antara agama dan negara, dakwah dan siyasah.

6. Ia mestilah diperjelas secara terang kepada kumpulan sasar sehingga mereka mengetahui, memahami dan meyakini bahawa Islam benar-benar berupaya membela dan memimpin hidup mereka. Sekiranya diberikan hidayah dan taufiq oleh Allah s.w.t. kepada mereka setelah kita bersungguh mendakwahkan mereka, tidak mustahil akhirnya mereka menerima Islam sebagai agama dan wadah perjuangan mereka. Demikianlah jika Allah mahu menganugerahkan kemenangan kepada perjuangan Islam.

7. Kata-kata Rib’ie bin Amir ketika berhadapan dengan Rustom pimpinan tentera Rom boleh menjadi panduan iaitu;

الله ابتعثنا لنخرج من شاء ….من جور الأديان إلى عدل الإسلام

” Allah mengutuskan kami untuk kami keluarkan siapa yang Dia kehendaki …. daripada kezaliman pelbagai isme dan anutan kepercayaan kepada keadilan Islam”.

8. Tidak sewajarnya mengatasnamakan hikmah dalam berdakwah dan kebijaksanaan dalam berpolitik sehingga menenggelamkan nilai-nilai kesyumulan Islam dan mengundang salah faham serta kekeliruan dalam kalangan kumpulan sasar yang majmuk. Ketegasan pada prinsip bukan bermakna menafikan toleransi atau tidak meraikan realiti, tetapi ia adalah sebuah sifat mulia yang mesti dimiliki oleh setiap orang Islam yang beriman.

9. Menjalankan dan meneruskan kegiatan politik sehingga mengakibatkan maruah agama dan bangsa yang beragama Islam yang menjadi majoriti dan teras negara terkorban tidak akan dapat memberikan sebarang manfaat kepada agama, masyarakat dan negara bahkan boleh pula merosakkan struktur sosial masyarakat Islam.

10. Pimpinan dan Ahli-ahli Parlimen PAS khususnya serta Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri sangat perlu berwaspada dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan agar tidak tergelincir daripada dasar dan akhlak Islam. Penyertaan dalam memberi pendapat terhadap isu-isu semasa haruslah mengambil kira pelbagai aspek termasuklah keselarian dengan dasar dan tujuan serta ketepatan dengan perlembagaan parti; panduan oleh Majlis Syura Ulamak yang diberi kuasa memimpin dan menjelaskan dasar Islam yang dipegang oleh parti dan pendirian Presiden PAS sebagai Ketua Parti yang Wajib (bukannya Sunat atau Harus) diberikan hak ketaatan menurut Islam; dan latar belakang serta implikasi jangka panjang isu tersebut terhadap kepentingan perjuangan parti dan pelbagai aspek lain.

11. Pendirian dan sikap Ahli-ahli Parlimen PAS terhadap sesuatu isu itu mestilah tidak saling bercanggah antara satu sama lain atau dengan Presiden PAS sendiri sehingga boleh merosakkan kepentingan penyertaan dan penglibatannya dalam arena politik negara. Perbezaan yang boleh dan perlu wujud hanyalah yang bersifat kepelbagaian (diversity) bukannya yang bersifat percanggahan (conflict).

Disediakan oleh:

YB. Dato’ Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali at-Takiri
(Ketua Penerangan DUPP/Ahli Parlimen Kuala Nerus)
Tarikh: 28 Januari 2014/7 Rabiul Akhir 1436H

%d bloggers like this: