Tarikh : 17 & 18 Disember 2014

Lokasi : Surau Riyadhus Solihin, Taman Austral Kepayan

KTHM M81 (1) KTHM M81 (2) KTHM M81 (3) KTHM M81 (4)