Tarikh : 26 November 2014

Lokasi : Surau Riyadhus Solihin Taman Austral Kepayan

 

KTHM, M79 (1) KTHM, M79 (2) KTHM, M79 (3)