Tarikh : 5 November 2014

Lokasi : Surau Taman Austral Kepayan Kota Kinabalu

KTHM, M77 (1) KTHM, M77 (2)