Tarikh : 9 Oktober 2014

Lokasi : Surau Riyadhus Solihin Taman Austral Kepayan

KTHM, M73 (2) KTHM, M73 (3) KTHM, M73 (1)