Tarikh : 30 April 2014

Lokasi : Pusat Pendidikan Islam an-Nur, Taman Austral Kepayan Kota Kinabalu

 

KTHM, M60 (1) KTHM, M60 (2) KTHM, M60 (3)