Tarikh : 30 Nov 2013

Pengisian : Sesi tasmik bagi yang menghafaz al-Quran, talaqqi bagi yang membaca al-Quran, baca iqra’ bagi peserta asas dan belajar tajwid secara teori dan amali.

KTHM M43 (1) KTHM M43 (2) KTHM M43 (3)