SS Bungsu Aziz

Khatib : SS Ustaz Haji Bungsu Aziz Jaafar

Lokasi : Masjid al-Hilal Tanjung Dumpil Putatan

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan perempuan, dan Kami menjadikan kamu bersuku kaum dan berbangsa-bangsa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah mereka yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam PengetahuanNya.”

Allah SWT telah menjadikan kehidupan kita di muka bumi ini dengan masyarakat majmuk, bermacam agama dan suku kaum, apatah lagi kita seperti di Negeri Sabah. Suku kaum ini tidak dapat diubah walaupun seseorang individu itu berubah agamanya.

Walaupun suku kaum ini terlalu ramai dan kita diperintahkan agar saling berkenalan antara satu sama lain, bangsa dan suku ini bukanlah suatu kebanggaan kerana menurut Islam, mereka yang tinggi taqwanya kepada Allah SWT adalah mereka yang paling mulia di sisi Allah SWT.

Perjuangan hanyalah berlandaskan Islam dan kaum itu hanyalah sebagai alat atau landasan sebagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan kelebihan bangsa Quraisyh untuk kepentingan dakwah Islam yang baginda sebarkan kepada masyarakat ketika itu.