Usrah PASTI Sepanggar

Usrah bulan ini diadakan di Bandar Sierra dengan topik IKHLAS.

Ia satu tajuk yang mudah disebut tetapi amat susah untuk dilaksanakan. Hanya Allah SWT yang Maha Mengetahui sejauh mana keikhlasan kita dan saya yang diamanahkan membimbing usrah guru PASTI Sepanggar.

Tidak sedikit para ulamak yang memulakan tulisan di kitab-kitab mereka dengan tajuk niat yang ikhlas. Ini menunjukkan ikhlas adalah satu perkara yang penting. Para ulamak menyatakan bahawa niat (yang ikhlas) adalah satu pertiga daripada amalan.

Begitu juga satu surah yang pendek tetapi sangat penting di dalam menjelaskan keesaan dan kehebatan Allah SWT iaitu surah al-Ikhlas. Walau hanya empat ayat, ia adalah surah yang penting sehingga dinyatakan fadhilatnya dengan satu pertiga al-Quran.

Demikianlah apabila segala perbuatan, perkataan dan niat yang tulus, dengan makna segala amalan itu benar-benar ditujukan semata-mata kerana Allah SWT, maka inilah yang dinamakan ikhlas. Wallahu a’lam.