Archive for 4 September 2013


Sumber : http://erakita.wordpress.com/2013/08/28/pertandingan-ratu-cantik-satu-kesalahan-jenayah-syariah-di-sabah/

Satu negara heboh menjelang Ramadhan baru-baru ini apabila 4 orang gadis Melayu Islam terpilih sebagai finalis dalam pertandingan Ratu Cantik di Wilayah Persekutuan. Ekoran tersebarnya penyertaan mereka dalam pertandingan tersebut, pelbagai pandangan dan reaksi diterima khususnya dari masyarakat Islam. Rata-rata menyatakan rasa terkilan dan tidak berpuas hati, lebih-lebih lagi penganjuran pertandingan tersebut bertepatan pada bulan Ramadhan bagi tahun 2013.

Ketiadaan peruntukan khusus bagi kesalahan menyertai pertandingan ratu cantik dalam Enakmen atau Akta di negeri-negeri merupakan salah satu isu yang hangat diperkatakan. Terdapat desakan pelbagai pihak agar satu peruntukan khusus mengenai larangan mengenainya dimasukkan dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah bagi Wilayah Persekutuan dan Enakmen bagi negeri-negeri. Majlis Perunding Wanita Islam Malaysia (MPWIM) adalah antara badan kerajaan yang menyuarakan secara tegas saranan tersebut.

Erakita terpanggil bagi mengulas perkara ini bagi menyatakan bahawa bagi Negeri Sabah, peruntukan mengenai larangan menyertai pertandingan ratu cantik telahpun dimasukkan dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Sabah) 1995. Larangan ke atas mana-mana individu Islam untuk menyertai pertandingan tersebut tidak meliputi kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun. Berikut diperturunkan kandungan penuh Seksyen 91 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Sabah) 1995 untuk rujukan lanjut.

Seksyen 91. Pertandingan ratu cantik.

(1) Sesiapa, kecuali kanak-kanak di bawah umur dua belas tahun, melibatkan diri dengan sebarang pertandingan ratu cantik atau ratu pakaian atau seumpamanya adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali.

(2) Sesiapa yang menganjurkan atau bersubahat kesalahan dalam subsekyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali.

Berdasarkan kepada peruntukan di atas, mana-mana orang yang disabitkan salah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tersebut juga jelas memperuntukan bahawa orang yang bersubahat melakukan kesalahan tersebut seperti penganjur sekiranya orang Islam, turut tidak terkecuali menghadapi dakwaan atas kesalahan bersubahat melakukan kesalahan. Jika disabitkan salah, pesalah yang bersubahat boleh dikenakan bentuk dan kadar hukuman yang sama dengan peserta ratu cantik.

Walau tidak disebutkan samada peserta ratu cantik itu wanita atau lelaki, namun dapat difahami bahawa penyertaan ratu cantik lazimnya disertai oleh oleh wanita. Lelaki lebih banyak terlibat sebagai penganjur pertandingan sahaja.

Setakat ini, hanya Negeri Sabah satu-satunya negeri yang mempunyai peruntukan mengenai larangan penyertaan wanita Islam untuk menyertai pertandingan ratu cantik. Di negeri-negeri lain, peruntukan tersebut belum diwujudkan. Di Negeri Perak, terdapat satu peruntukan mengenai kesalahan yang hampir serupa tetapi tidaklah pula disebutkan sebagai termasuk penyertaan dalam pertandingan ratu cantik. Kesalahan yang disebutkan adalah perbuatan wanita yang mendedahkan tubuh badannya yang menimbulkan ghairah di tempat awam. Jika diteliti, peruntukan ini boleh dikaji samada ia boleh digunakan untuk mendakwa mana-mana peserta wanita Muslim yang menyertai pertandingan ratu cantik.

Erakita berpendapat bahawa jika terdapat bukti menunjukkan bahawa wanita yang menyertai pertandingan tersebut telah mendedahkan tubuhnya, maka pendakwaan boleh dijalankan terhadap wanita berkenaan menggunakan peruntukan ini. Contoh mudah bagi perbuatan mendedahkan tubuh yang menimbulkan ghairah ialah ketika wanita tersebut memakai pakaian bikini yang jelas memperlihatkan susuk tubuh dengan pakaian yang singkat dan nipis. Untuk jelasnya, berikut adalah kandungan penuh Seksyen 56 Enakmen Jenayah Syariah, No. 3, Tahun 1995 (Perak):

Seksyen 56. Mendedahkan tubuh, di tempat awam.

Seseorang perempuan yang mendedahkan mana-mana bahagian tubuhnya yang menimbulkan ghairah di mana-mana tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Berdasarkan kepada peruntukan undang-undang di atas, kesalahan berkaitan menyertai pertandingan ratu cantik dan mendedahkan tubuh yang menimbulkan ghairah adalah termasuk dalam kategori kesalahan yang tidak boleh ditangkap melainkan ada waran tangkap dari Mahkamah Syariah. Ini kerana hukuman maksima bagi kesalahan-kesalahan tersebut adalah tidak melebihi penjara setahun.

Justeru, satu waran tangkap mestilah diperolehi terlebih dahulu bagi membolehkan tangkapan dapat dilaksanakan secara sah menurut undang-undang. Tangkapan melalui serbuan oleh Pegawai Penguatkuasa Agama sebaik menerima aduan perlu dielakkan selagi belum ada satu waran tangkap dari Mahkamah Syariah. Bagi membolehkan tangkapan dapat dilakukan tanpa waran, peruntukan tersebut perlu dipinda dengan menambahkan kadar hukuman iaitu melebihi setahun penjara jika disabitkan.

Sesungguhnya tulisan ini dilakukan bagi menjelaskan kedudukan terkini di Sabah bahawa keperluan untuk memasukkan peruntukan baru bagi kesalahan menyertai ratu cantik dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah di negeri-negeri tidak lagi terpakai bagi Negeri Sabah ketika ini. Ini kerana, peruntukan tersebut telahpun wujud sejak sekian lama.

Hanya saja, pendakwaan yang dilakukan di mahkamah Syariah masih kurang terserlah, mungkin disebabkan jarangnya aduan yang diterima oleh Bahagian Penguatkuasaan dan Penyiasatan, Jabatan hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS) ataupun jarangnya penyertaan orang Islam dalam perbuatan seperti ini.

Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Wallahu a’lam.

 

 

Satu video yang menarik, memaparkan kehidupan Yang Amat Berhormat Ustaz Dato’ Haji Ahmad Yakob, Menteri Besar Negeri Kelantan. Bermula daripada waktu subuh sehingga pada waktu malam, dipenuhi dengan aktiviti berkaitan solat, masjid, pejabat, parti dan urusan negeri. Semoga Allah SWT memelihara dan membantu Ustaz Dato’ MB.

Siru ‘Ala Barakatillah

%d bloggers like this: