Masjid an-Nur IPG Gaya

Khatib : Ustaz Hj Mohd Shahir Ismail

Lokasi : Masjid an-Nur Institut Pendidikan Guru (IPG) Gaya

Sesungguhnya keamanan dan kesenangan hidup yang dikecapi hari ini adalah tanda kasih sayang Allah SWT kepada setiap hamba dan makhluk ciptaan-Nya. Selagi ada manusia yang menyebut nama Allah SWT dan bersyukur kepada-Nya, maka selagi itulah kita akan terus dilimpahi rahmat serta nikmat yang tidak terhitung banyaknya dari Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Oleh itu, rahmat serta nikmat dianugerahkan Allah hendaklah kita syukuri dengan menjadikannya sebagai perangsang untuk lebih khusyuk dan tawaduk mengabdikan diri kepada-Nya bagi memperteguhkan tahap keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT demi memperolehi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

“Oleh itu, ingatlah kamu kepada-Ku (dengan mematuhi hukum dan undang-undang-Ku), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepada-Ku dan janganlah kamu kufur (akan nikmat-Ku).” (S. Al-Baqarah: 152).

Sewaktu membuka kota Mekah, Nabi Ibrahim AS ada berdoa kepada Allah SWT memohon keamanan dan sumber penghidupan bagi penduduknya. Ia terakam di dalam al-Quran :

“…Wahai Tuhanku! Jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka…” (S. Al-Baqarah : 126).

Doa yang dipohonkan oleh Nabi Ibrahim AS ini membuktikan betapa keamanan adalah penting dan sangat diperlukan bagi mewujudkan kebahagiaan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Ini kerana dengan keamanan akan tercapai segala kemaslahatan dan kebaikan yang diinginkan oleh manusia. Lantas, Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ibrahim AS sebagaimana firman-Nya (bermaksud) :

“Dan tidakkah mereka melihat dan memerhatikan bahawa Kami telah menjadikan (Mekah, negeri mereka) tanah suci yang dihormati lagi aman…” (S. Al-Ankabut: 67).