Masjid Kg Sipanggil Putatan

Khatib : Ustaz Haji Jadmin Mohd Soon

Lokasi : Masjid as-Sobirin Kg Sipanggil Putatan

Allah SWT telah mengurniakan kepada kita agama Islam yang diakui sebagai agama yang diredhai di sisi-Nya. Agama yang lengkap (syumul) dan relevan sepanjang masa dan zaman ini telah disusun begitu sempurna termasuk tatacara mengenai urusan hidup manusia dalam konteks bermasyarakat dan bernegara.

Begitu juga dalam menentukan kesahihan pemerintah, Islam telah menyebutnya dengan jelas tentang konsep yang merangkumi pemilihan ketua negara, undang-undang, rubuwwah, ketaatan, umat dan sebagainya.

Menurut Imam al-Mawardi di dalam kitab Nizam al-Hukm fi al-Islam bahawa: Ketua negara digelar sebagai khalifah dalam urusan agama dan urusan dunia, pemilihan orang yang menjalankan tugas ini adalah wajib mengikut ijmak. 

Justeru, sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Maka pembentukan dan pemilihan seseorang pemimpin itu ditentukan melalui proses yang dipanggil demokrasi melalui pilihanraya. Pemimpin yang dipilih dengan jumlah majoriti, bertanggungjawab memegang amanah sebagai wakil kepada rakyat yang memilihnya.

Sistem ini memberi hak dan kuasa kepada rakyat dalam menentukan masa depan dan martabat negara sentiasa dipelihara di bawah kerajaan yang mereka yakini mampu mengurus, mentadbir dan membangunkan negara serta memastikan kedaulatan agama terus terpelihara.

Namun, pastikanlah pemimpin yang bakal dipilih itu ialah orang yang boleh dipercayai, amanah, berilmu, mampu melaksanakan kewajipan untuk mentadbir negara. Ini bertepatan dengan ingatan Rasulullah SAW melalui sabdanya yang bermaksud: Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.”(Hadis Riwayat al-Bukhari)

Bagi memastikan demokrasi pilihanraya ini tidak pincang, agama Islam telah meletakkan prinsip keimanan yang tinggi kepada Allah SWT sebagai asas utama dan mengangkat manusia sebagai khalifah. Jelasnya, amalan-amalan di dalam demokrasi itu hendaklah sejajar dengan anjuran Islam yang merujuk kepada al-Qur’an dan as-Sunnah.

Dalam konteks ini, kita sebagai khalifah ditegah daripada melaksanakan sesuatu tanpa merujuk kepada syariat Islam terlebih dahulu agar mendapat keredhaan Allah SWT di dunia dan akhirat. Firman Allah SWT di dalam surah al-Araaf ayat 3:

Maksudnya: Turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu menurut pemimpin yang lain dari Allah; (tetapi sayang) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan.