Alhamdulillah, kuliah talaqqi al-Quran, tajwid dan tafsir di Surau Riyadhus Solihin Taman Austral sudah berlangsung lebih 5 tahun. Segala puji milik Allah yang memberi kekuatan kepada kami semua untuk bertahan dalam suasana sebahagian jamaah tetap sudah ada yang berpindah, dan dalam masa yang sama kami tetap meraikan ketibaan jamaah yang baru.

Jamaah lama yang masih bertahan seperti Tuan Haji Farid, Tuan Haji Fawzi Haw, Ustaz Mohammad Suaid, abang Amran Sulot, Tuan Haji Ruslin Abd Samad serta tidak ketinggalan tuan pengerusi Tuan Haji Sapawi Haji Thussin. Kini, kehadirannya tetap stabil dan kami sudah berada pada awal surah at-Tawbah, juzu yang ke-10.

Kuliah al-Quran @ Austral (1) Kuliah al-Quran @ Austral (2) Kuliah al-Quran @ Austral (3) Kuliah al-Quran @ Austral (4)