Archive for 4 Januari 2013


Forum Perdana Khas bersama Ustaz Azhar Idrus & Ustaz Haslin Bahrin di Masjid Al-Munawwarah, Sek. 27, Shah Alam. Moderator: Ustaz Syed Norhisham Tuan Padang.

Masjid Kg Sipanggil Putatan

Khatib : Abu Nuha

Lokasi : Masjid as-Sobirin Kg Sipanggil Putatan

Firman Allah SWT : “Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah Aku cukupkan untuk kamu nikmatKu dan Aku ridha bahawa Islam sebagai agama kamu” (al-Maidah : 3)

Ayat ini menyatakan pengertian Islam yang sebenarnya menunjukan makna agama Islam berbeza dengan agama lain. Oleh kerana itu maka kita umat Islam jangan terkeliru dengan takrif agama yang dipakai oleh orang lain lalu kita letakkan takrif itu kepada agama kita kerana perkataan agama mengikut orang yang bukan Islam sama ada orang yang bukan Islam dari negara barat atau timur.

Di dalam buku-buku, kamus dan eksiklopedia yang mereka tulis, mereka menyatakan bahawa yang dimaksudkan agama mengikut agama mereka ialah ajaran yang menyatakan hubungan dengan Tuhan yang mempunyai sifat-sifat dan cara beribadat, berakhlak dan cara-cara yang berhubung dengan perkara-perkara yang dinamakan keruhanian.

Inilah takrif agama yang dipakai oleh orang yang bukan Islam. Adapun agama Islam mempunyai takrif yang berlainan dengan mereka. Agama mengikut Islam daripada kalimah ad-Deen yang dihuraikan oleh firman Allah SWT tadi, iaitu ajaran Allah yang sempurna  dan lengkap serta terkandung di dalamnya cara-cara hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya sendiri, sesama manusia, masyarakat, kebendaan dan makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT di atas muka bumi.

Bahkan segala perkara yang penting d alam hidup manusia di dunia ini adalah tercakup di dalam Islam. Dinyatakan oleh Allah SWT di dalam al-Quran sama ada secara tafsil (terperinci) atau dinyatakan secara umum, merupakan satu kitab yang mejadi mukjizat kepada Rasulullah SAW, mukjizat yang berpanjangan sehingga hari kiamat kerana perkara yang disebut di dalam al-Quran bukan berlaku pada zaman kita, bahkan menceritakan perkara yang lebih kehadapan iaitu setelah manusia meninggal dunia dan mereka dibangkitkan oleh Allah serta ditentukan sama ada ke syurga atau ke neraka.

%d bloggers like this: