Archive for 22 September 2012


Khatib : Imam Zulfauzy Awang Besar

Lokasi : Masjid Negeri Sabah

“Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia (beribadat kepada Tuhannya) ialah Baitullah di Makkah, yang berkat dan (dijadikan) petunjuk hidayah bagi umat manusia. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata (yang menunjukkan kemuliaannya, di antaranya ialah) Maqam Nabi Ibrahim dan sesiapa yang masuk ke dalamnya (yakni ke dalam Masjidil Haram tempat letaknya Ka’abah dan Maqam Nabi Ibrahim itu) aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat Haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk”. (Surah Ali Imran, ayat: 96-97).

Merujuk mafhum ayat ini, bahawa Baitullah itu adalah rumah ibadat pertama dalam sejarah hidup manusia. Makkah al-Mukarramah itu merupakan bumi yang diberkati dan menjadi pusat petunjuk hidayah bagi umat manusia. Terdapat padanya berbagai keterangan yang menunjukkan kemuliaannya seperti Maqam Nabi Ibrahim AS, binaan Ka’abah yang terletak di Makkah itu sendiri dan umat Islam yang berada di bumi Makkah Al-Mukarramah itu akan berada dalam keadaan aman dan tenteram. Itulah keberkatan yang dijamin di sisi Allah SWT. Dan bagi umat Islam yang mampu diwajibkan menunaikan ibadat Haji sekali seumur hidup.

Keberkatan bumi Makkah, pintu langit terbuka dan doa makbul. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Dibuka pintu-pintu langit dan diperkenankan (dimakbulkan) doa seseorang Islam sewaktu melihat Ka’abah” (HR Abi Umamah) . Oleh itu, sebagai umat Islam marilah kita bersama-sama bertekad dengan niat dan keazaman untuk menunaikan perintah Allah SWT ini.

Kelebihan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud: “Satu solat di masjidku ini adalah lebih utama daripada seribu solat yang dilakukan di masjid yang lain selain Masjidil Haram, manakala satu solat di Masjidil Haram adalah lebih utama daripada seratus solat di masjidku ini”.  (HR Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

Kuliah maghrib Tajwid al-Quran dan Tafsir saya di Surau Riyadhus Solihin baru bermula minggu ini setiap rabu. Setelah bercuti kuliah sepanjang Ramadhan dan Syawal, ini surau yang paling lewat saya memulakan kuliah sedangkan lokasi lain sudah bermula pada awal September lagi. Kami memulakan kuliah kali ini dengan tilawah pada awal juzu’ 9 dan menyambung huraian ringkas kisah perjuangan Nabi Syuaib yang difirmankan Allah di dalam surah al-A’raf pada akhir juzu’ 8 dan awal juzu’ 9.

Membaca kisah perjuangan Nabi Syuaib AS terhadap kaumnya terutama golongan pembesar, serta doa yang dilazimi oleh baginda membuatkan saya teruja dalam kuliah kali ini. Perjuangan nabi-nabi ialah agar manusia menyembah Allah SWT dan mengesakanNya dalam ertikata yang sebenarnya. Dalam konteks peribadi kita, ia bermula dengan masing-masing berusaha memperbaiki diri dan memberikan contoh akhlak yang luhur baik kepada sesama Islam atau yang belum Islam.

Pada akhir kuliah, saya mencadangkan satu aktiviti memperbaiki diri buat peserta kuliah dan jamaah surau ini – sama ada yang hadir atau tidak – untuk membuat sasaran tilawah al-Quran sehingga khatam setiap 3 bulan bermula pada Oktober dan berakhir pada akhir Disember. Jika dijadualkan, setiap individu membaca 10 juzu’ setiap bulan atau lebih kurang 6-7 muka surat setiap hari. Insya Allah jika berjalan lancar akan mengadakan khatam pertama pada minggu pertama Januari. Kemudian diteruskan untuk pusingan kedua pada januari-mac, april-jun dan seterusnya.

Saya ada memesan dan mencadangkan kepada Ustaz Mohamad Suaid agar satu borang ditampal di papan kenyataan surau mempelawa jamaah yang berminat untuk menyertai siri tilawah al-Quran secara individu (baca masing-masing) dan khatam bersama. Antara objektifnya ialah melazimi tilawah al-Quran setiap hari dan bukan hanya terbatas pada bulan Ramadhan sahaja. Insya Allah jika dijadualkan dengan baik setiap hari, ibadah ini akan berjaya. Semoga usaha murni ini mendapat sokongan bersama dan pesertanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT.

Teman-teman dari qaryah atau masjid/surau lain juga dipelawa.

%d bloggers like this: