Seminar al-Quran Rasm Uthmani Peringkat WP Labuan

Tempat : Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan

Tarikh : 15 Julai 2012 (Ahad)

Masa : 8.00 pagi – 4.00 petang

Pembentang : Ustaz Haji Khairul Anuar Mohamad, Ustaz Haji Muhammad Akmal Othman & Ustaz Haji Rahimi Dato’ Ibrahim.

Tajuk-Tajuk : Sejarah Penulisan & Pengumpulan al-Quran, Ilmu Penulisan al-Quran, Kaedah Penandaan Dalam al-Quran (Ilmu Dhobtul Quran), & Akta Penerbitan Teks al-Quran.

Penganjur : Bahagian Penerbitan & Kawalan Teks al-Quran, Kementerian Dalam Negeri.

Perasmi : Encik Abdul Aziz Mohd Noor, Setiausaha Bahagian, Bahagian Penerbitan & Kawalan Teks al-Quran, Kementerian Dalam Negeri, Putrajaya.

Kehadiran : 250 peserta terdiri daripada guru-guru agama, imam-imam, wakil-wakil NGO Islam, pelajar dan orang awam.