Kredit untuk ikonoto’s channel yang merakam MTQK ini daripada awal hingga ke akhir.