Sumber : http://www.islam.gov.my/dakwah-intellectual-discourses-did-ums-kampus-labuan

Cawangan Pengembangan, Bahagian Dakwah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah menganjurkan Program Dakwah Intellectual Discourses (DID) Siri 1/2012 yang berlangsung di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Program ini dianjurkan dengan kerjasama Bahagian Hal Ehwal Islam dan Pengurusan Masjid, UMS Kampus Antarabangsa Labuan.

Program yang berlangsung pada 4 Mei 2012 telah menghimpunkan 50 orang pemimpin mahasiswa kampus UMS Labuan. Program ini menggariskan 3 objektif utama iaitu melahirkan kader-kader dakwah dari kalangan pelajar yang berkaliber dan berpengetahuan serta mampu menjadi pendakwah professional, meningkatkan kefahaman ke arah penghayatan nilai-nilai murni dalam aspek kehidupan untuk diterapkan kepada warga kampus dan melahirkan mahasiswa yang berilmu, berakhlak dan bertaqwa.

Terdapat 3 slot pembentangan iaitu Ancaman Sosial : Cabaran Remaja Masa Kini, Ancaman Akidah dan Pemikiran Semasa di Malaysia dan Generasi Y : Cabaran Globalisasi dan Ketahaman Iman.

Ustaz Jamali Mohd Adnan, Ketua Penolong pengarah, Bahagian Dakwah, Jakim menyatakan bahawa program ini merupakan program berkala yang dijenamakan atas nama Dakwah Intellectual Discourses (DID) sebagai medium program ilmu kepada mahasiswa di kampus dan UMS Kampus Antarabangsa Labuan sebagai destinasi pertama program ini.

“Konsep program ini bersifat perbincangan dan dialog isu-isu semasa kepada mahasiswa di Kampus. Selain itu, sebagai wasilah mendekatkan jakim dengan golongan mahasiswa”, katanya.