Pengajian adalah secara percuma. Sebaik-baiknya membaca terjemahan al-Quran untuk mengikuti kuliah berkenaan.