Buku yang baru dibaca :

Penulis : Ahmad Lutfi Abdul Wahab al-Linggi

Penerbit : Mawleed Publishing

Harga : RM16.00/RM19.00

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersolawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad SAW). Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. (al-Ahzab : 56)

Penghormatan dan kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW jauh lebih tinggi dan lebih sempurna jika dibandingkan penghormatan yang Allah berikan kepada Nabi Adam AS dengan memerintahkan malaikat bersujud di hadapannya, di mana Allah tidak memberikan sebarang reaksi apa pun.

Sedangkan dalam solawat, Allah tidak hanya menyuruh malaikat untuk melakukannya. Lebih dari itu, Allah sendiri juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini membawa maksud, penghrmatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SW pasti jauh lebih tinggi nilainya jika dibandingkan yang diberikan oleh malaikat kepada Nabi Adam AS.