Ada sedikit masa yang terluang pada akhir petang selasa saya berziarah sendirian ke bangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) untuk melihat-lihat ‘Penyertaan Awam’ terhadap pameran Deraf Pelan Tempatan Kota Kinabalu 2020 (KKLP 2020)  di tingkat 1 bangunan DBKK. Rupanya pameran Deraf KKLP 2020 ini telah berlangsung sejak  September lalu dan berakhir pada akhir bulan ini.

Deraf ini dimaklumkan terbuka kepada pemeriksaan awam dalam tempoh penyediaan dan pindaan berikutnya nanti. Pelan ini disediakan oleh perunding bagi pihak Jabatan Perancangan Bandaraya, DBKK. Menurut maklumat yang saya baca, sekiranya pengunjung mempunyai sebab untuk tidak bersetuju dengan pelan berkenaan dengan sebarang alasan, pengunjung perlu mendapatkan penjelasan bertulis daripada DBKK.

Jika tidak bersetuju juga, pengunjung perlu menyerahkan bantahan bertulis kepada Mayor DBKK dengan menyatakan alasan bantahan, dan perubahan yang dicadangkan. Sebenarnya DBKK ada menyediakan borang bantahan atau boleh muatturun borang ‘online’ untuk tujuan komen atau bantahan. Bantahan juga diterima melalui emel, faks, atau surat serta membuat pengesahan terhadap setiap bantahan yang diterima.

SIAPA YANG HARUS MELAWAT?

Setiap penduduk bandaraya Kota Kinabalu terutama pemilik tanah, arkitek, jurutera, juruukur, perancang bandar, ejen hartanah, pemaju, pengurus bank, pelajar dan sebagainya.

Soal pameran ini, hanya satu saja yang saya kurang setuju dan sudah saya tegur, iaitu penggunaan bahasa inggeris secara 100 peratus dalam pamerannya. Adakah ia menunjukkan mereka memang benar terlepas pandang, atau tidak mahu memartabatkan bahasa melayu, atau tidak mahu orang kampung yang tidak pandai atau kurang mahir berbahasa inggeris untuk membaca, memahami dan seterusnya memberi respon terhadap pelan deraf berkenaan?

Bukankah mereka semua berhak untuk memberikan pendapat?

Selain Deraf KKLP 2020, turut diadakan ialah pameran Pelan Struktur Kota Kinabalu 2030.