Archive for 22 Disember 2011


Ada sedikit masa yang terluang pada akhir petang selasa saya berziarah sendirian ke bangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) untuk melihat-lihat ‘Penyertaan Awam’ terhadap pameran Deraf Pelan Tempatan Kota Kinabalu 2020 (KKLP 2020)  di tingkat 1 bangunan DBKK. Rupanya pameran Deraf KKLP 2020 ini telah berlangsung sejak  September lalu dan berakhir pada akhir bulan ini.

Deraf ini dimaklumkan terbuka kepada pemeriksaan awam dalam tempoh penyediaan dan pindaan berikutnya nanti. Pelan ini disediakan oleh perunding bagi pihak Jabatan Perancangan Bandaraya, DBKK. Menurut maklumat yang saya baca, sekiranya pengunjung mempunyai sebab untuk tidak bersetuju dengan pelan berkenaan dengan sebarang alasan, pengunjung perlu mendapatkan penjelasan bertulis daripada DBKK.

Jika tidak bersetuju juga, pengunjung perlu menyerahkan bantahan bertulis kepada Mayor DBKK dengan menyatakan alasan bantahan, dan perubahan yang dicadangkan. Sebenarnya DBKK ada menyediakan borang bantahan atau boleh muatturun borang ‘online’ untuk tujuan komen atau bantahan. Bantahan juga diterima melalui emel, faks, atau surat serta membuat pengesahan terhadap setiap bantahan yang diterima.

SIAPA YANG HARUS MELAWAT?

Setiap penduduk bandaraya Kota Kinabalu terutama pemilik tanah, arkitek, jurutera, juruukur, perancang bandar, ejen hartanah, pemaju, pengurus bank, pelajar dan sebagainya.

Soal pameran ini, hanya satu saja yang saya kurang setuju dan sudah saya tegur, iaitu penggunaan bahasa inggeris secara 100 peratus dalam pamerannya. Adakah ia menunjukkan mereka memang benar terlepas pandang, atau tidak mahu memartabatkan bahasa melayu, atau tidak mahu orang kampung yang tidak pandai atau kurang mahir berbahasa inggeris untuk membaca, memahami dan seterusnya memberi respon terhadap pelan deraf berkenaan?

Bukankah mereka semua berhak untuk memberikan pendapat?

Selain Deraf KKLP 2020, turut diadakan ialah pameran Pelan Struktur Kota Kinabalu 2030.

Penerbit : Parti Islam SeMalaysia (PAS)

Buku yang bertajuk “Negara Berkebajikan : Tawaran PAS” itu merupakan penjelasan dan perincian terhadap kandungan konsep negara berkebajikan yang mahu ditawarkan PAS.  Buku setebal 59 muka surat itu mengandungi tujuh bahagian antara lain memuatkan penjelasan konsep negara berkebajikan, teras-teras utama, polisi-polisi umum dan 10 agenda permulaan jika PAS diberi mandat bersama Pakatan Rakyat untuk memerintah Malaysia.

Dalam bahagian polisi-polisi umum, Negara Berkebajikan akan melihat dan menambahbaik polisi-polisi sedia ada termasuk dalam polisi politik, ekonomi dan sosial. Bahagian 10 agenda permulaan pula memperincikan tawaran PAS antara lain seperti berikut :

1- Kerajaan beramanah, adil dan bersih
2- Masyarakat penyayang , aman dan bersatu
3- Ekonomi mampan, seimbang dan saksama
4- Pendidikan berkualiti, berdaya saing dan boleh capai
5- Perkhidmatan kesihatan cekap, berkualiti dan boleh capai
6- Kebajikan langsung, menyeluruh dan mesra rakyat
7- Keluarga harmoni, bahagia dan bermoral
8- Belia, pekerja produktif, berdaya saing dan terbela
9- Kemudahan prasarana berkualiti, cekap dan bertaraf dunia
10- Alam sekitar segar, terpelihara dan lestari

Sementara itu, buku ini juga merupakan penjelasan kepada buku pertama yang ditulis Tuan Guru Abdul Hadi sendiri yang bertajuk “Konsep Asas Negara Berkebajikan” yang telah dilancar sebelum ini. Kedua-dua buku ini adalah susulan daripada ucapan dasar yang dibentangkan beliau dalam muktamar tahunan PAS ke 57 baru-baru ini yang bertemakan Membangun Negara Berkebajikan.

%d bloggers like this: