Archive for 6 Disember 2011


 

 

 

Sumber : http://www.islam.gov.my/jakim-astro

Pada 1 Disember 2011, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Jakim bersama dengan pihak Astro telah mengadakan sesi dialog bagi membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan media penyiaran. Dalam sesi dialog tersebut, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Kawalan Media Ustaz Azman bin Mat Hassan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan telah membentangkan Garis Panduan Penapisan Kandungan Bahan-bahan Penyiaran Berunsur Islam kepada ketua-ketua seksyen dan kakitangan Astro yang terlibat dalam menyemak dan menapis bahan-bahan penyiaran yang hendak disiarkan.

Selepas itu, satu sesi dialog diadakan mengenai isu-isu berkaitan dengan media penyiaran. Sesi dialog ini bermula jam 10.00 pagi dan berakhir 2.00 petang. Jumlah peserta yang terlibat dalam sesi dialog ini seramai 40 orang yang terdiri ketua-ketua unit dan kakitangan Astro. Pegawai- pegawai Jakim yang terlibat seramai 7 orang yang terdiri daripada pegawai dari seksyen Kawalan Media, Seksyen Syariah dan Seksyen Akidah, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan.

Sesi dialog merupakan satu langkah awal dalam mewujudkan hubungan erat antara Jakim dan Astro dalam usaha memastikan kandungan penyiaran yang disiarkan mengambil kira  soal sensitiviti umat Islam. Berdasarkan keputusan yang dibuat dialog seumpama ini akan terus diadakan pada masa akan datang bagi membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan penyiaran.

%d bloggers like this: