“ANAK SOLEH KUNCI KEBAHAGIAAN KELUARGA”

Memiliki permata yang soleh dan solehah adalah impian bagi setiap pasangan yang bergelar ibu dan bapa. Hadith Nabi SAW yang bermaksud tentang 3 perkara yang tidak akan terputus pahalanya pada si mati adalah amal jari’ah, ilmu yang disampaikan dan doa daripada anak yang soleh.

Justeru itu, melalui kepentingan dan kelebihan yang kita ketahui dalam memiliki anak yang soleh ini, kami dari QUEST SOLUTION TRAINING & CONSULTANCY akan mengadakan sebuah kem yang diberi nama KEM MUZIKAL ANAK SOLEH di mana kem anak soleh ini adalah merupakan kem yang PERTAMA DI MALAYSIA yang berbentuk muzikal. Dengan menggunakan pendekatan seni dan irama, anak-anak di ajar untuk mengenal 5 CINTA iaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, cinta kepada ibu bapa dan cinta kepada diri.

Selain itu, di antara penerapan utama yang akan di bentuk pada jiwa peserta adalah ‘Kecintaan Kepada Kesolehan’. Kem ini mengandungi modul-modul yang berintikan ilmu fardhu ain seperi solat dan seumpamanya, doa-doa dan pelbagai aktiviti lain yang bermanfaat dalam proses untuk menjadi seorang muslim yang kenal akan agama dan dirinya melalui metodologi pendidikan yang berseni dan kontemporari mengikut syariat Islam.

Oleh hal demikian, semoga dengan pelaburan yang sedikit mampu memberi impak yang besar dan bermanfaat kepada diri, keluarga, ummah dan juga agama. Marilah bersama-sama dengan QUEST SOLUTION TRAINING & CONSULTANCY bagi merealisasikan impian dan hasrat murni dalam mendidik anak-anak belia ke arah seorang anak Muslim yang soleh dan menjadi kunci kebahagiaan keluarga.