Buku yang sudah dibaca :

Penulis : Syeikh Muhammad Mutawalli as-Sya’rawi

Penerbit : Jahabersa

Harga : RM9.00

Cerita yang ada dalam Al-Qur’an sangatlah menarik hati. Mengapa cerita-cerita tersebut boleh memberi kesan di hati dan sangat mempengaruhi kejiwaan orang yang membacanya.

Tidak ada seorangpun yang mengetahui secara pasti apakah Allah SWT yang telah menumbuhkan daya khayal terhadap orang yang mengikuti jalan cerita tersebut dan mengikuti kejadian demi kejadian, ataukah kejadian-kejadian yang ada dalam cerita tersebut yang memang menimbulkan gejolak jiwa sehingga siapa saja pembaca akan berkhayal seakan-akan ia mengalami langsung kisah tersebut?